nieuws

HBG blij met een Pyrrusoverwinning

bouwbreed

Je krijgt gelijk van de rechter, maar het enige dat er is bereikt, is nog geen twee maanden respijt. Een Pyrrusoverwinning dus. Toch toont HBG zich blij met de eerste juridische schermutseling in de overnamestrijd met Boskalis. Het gaat immers ook om principes.

Een slagje gewonnen, maar de strijd gaat door. Dat is de conclusie uit de uitspraak van de Dordtse rechter in de door HBG tegen Boskalis aangespannen zaak. HBG meende op grond van een geheimhoudingsovereenkomst dat Boskalis tot eind dit jaar geen bod op de Rijswijkse bouwer mocht uitbrengen. Daarin heeft de rechter de Rijswijkers gelijk gegeven, maar veel minder lang dan HBG gewild had. Vanaf 15 mei is het bedrijf weer vogelvrij voor Boskalis. Zou de rechter hebben geweten dat op 12 mei de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HBG plaatsvindt?

Natuurlijk zal Boskalis zich aan de rechterlijke uitspraak houden. Logisch, elke overtreding kost het bedrijf 250 miljoen gulden met een maximum van een miljard. Dit betekent echter geenszins dat de Papendrechtse baggeraar niets meer doet. Sterker nog, Boskalis-bestuurder Peter Berdowski gaf in een eerste commentaar op het vonnis al direct aan dat wat Boskalis betreft de overname zal lukken. Op 15 mei begint het spel dus opnieuw met een brief van Boskalis aan HBG waarin de baggeraar conform de fusieregels van de SER aankondigt een bod te willen uitbrengen op de aandelen van HBG. Die krijgt vervolgens weer een week de tijd om in te gaan op de uitnodiging tot overleg. L’histoire se répète.

HBG heeft onmiddelijk na het bekend worden dat Boskalis met een vijandig overnamebod zou komen drie verdedigingswallen opgebouwd. De eerste was de uitgifte van beschermingspreferente aandelen aan de bevriende Stichting HBG, die daarmee vijftig procent van de aandelen in handen kreeg. Deze actie kwam het bedrijf op forse kritiek uit de financiële wereld te staan. Op zich is er juridisch niets mis met een dergelijke actie. Alleen, in een tijd waarin de discussies over de zogenoemde corporate governance, waarbij de aandeelhouders meer macht krijgen, hoogtij viert, is het op zijn zachtst gezegd een ongelukkige actie.

HBG overweegt niet voor niets om deze prefs, zoals ze in de wandelgangen heten, weer terug te nemen. Doet het bedrijf dat niet, dan zou de aandeelhoudersvergadering wel eens onaangenaam kunnen worden.

De tweede beschermingswal heet Deme, de Belgische baggeraar waar zowel HBG als Boskalis een welgevallig oog op hebben laten vallen. Al dan niet welgemeende Vlaamse sentimenten en verdeeldheid onder de vier aandeelhouders van Deme hebben deze wal inmiddels goeddeels geslecht. Voorlopig willen de aandeelhouders niet verkopen.

De derde wal was de juridische slag over de geheimhoudingsplicht. Die wal staat nog, zij het dat de slopers op 15 mei om 00.01 uur in één klap de zaak laten springen. In feite is de onwil van HBG om met Boskalis een samenwerking aan te gaan maar op één ding gebaseerd: de angst dat Boskalis alleen baggerdochter HAM wil en de rest van HBG zal verkopen. Die angst zou wel eens kunnen zijn ingegeven door de actie van HBG jegens Volker Stevin, enkele jaren geleden. HBG slaagde er toen in zelfs zestig procent van de aandelen Volker Stevin in handen te krijgen, waarna er alsnog een akkoord kwam. Het betekende dat Volker Stevin zijn baggerdochter kwijtraakte aan HBG.

Die angst lijkt bevestigd door de strijd rond Deme. “Zie je wel, Boskalis wil alleen maar een baggeraar. Ze zijn niet geïnteresseerd in bouwen”, was onmiddelijk het commentaar van HBG. En daar zijn ze ondanks alle mooie woorden van Boskalis-topman Rob van Gelder niet vanaf te brengen.

Nu de rechter bijna twee maanden plaats rust heeft bevolen, is het een goede zaak voor zowel Boskalis als voor HBG om toch maar weer eens rond de tafel te gaan zitten. Wellicht is het dan meteen dienstig een ervaren mediator mee te nemen. Zo langzamerhand zijn er nog maar weinigen die geloven dat het hier alleen maar gaat om een zakelijk verschil van inzicht. Als dat zo zou zijn, dan is dat zakelijk op te lossen en contractueel vast te leggen. Het lijkt echter veel meer te gaan om een botsing van culturen tussen HBG-er Jan Veraart en Rob van Gelder.

Dat het diep zit, blijkt wel uit het feit dat zelfs de voorzitters van de Raad van Commissarissen, Loudon (HBG, voormalig Akzo-topman) en Nelissen (Boskalis, vovoormalig ABN-Amro-topman) die elkaar heel goed kennen uit de Raad van Commissarissen van ABN-Amro, er evenmin in slagen om een doorbraak te bereiken.

Mocht ook met een mediator de zaak niet in het reine komen, dan zal de overnamestrijd nog een jaartje duren. Want dan gaat Jan Veraart met de vut.

Vanaf 15 mei is het bedrijf weer vogelvrij

Reageer op dit artikel