nieuws

Gesloten bergbassin midden in Den Bosch

bouwbreed

Op een paar honderd meter van de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch aan het Kardinaal van Rossumplein, wordt door Geka-bouw en Smet-F&C gewerkt aan het grootste gesloten bergbassin voor rioolwater in Nederland.

Het plein bleek te klein voor een traditioneel bergbezinkbassin. Daarom ontwierp Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning uit Nijmegen een gesloten bergbassin, dat door zijn kleinere afmeting wel op het plein kon worden gemaakt.

Aanleiding voor de bouw is de noodzaak voor extra berging van rioolwater na regen. In opdracht van de gemeente heeft Haskoning een strategisch plan ontwikkeld om te komen tot een vermindering van de vuiluitworp uit het rioolstelsel van het centrumgebied op de Zuid-Willemsvaart.

Bij behoefte aan een overstort kiest een beheerder meestal voor een relatief ondiep bergbezinkbassin. Om toch tot een aanzienlijk volume te komen heeft een dergelijk bassin een groot oppervlak. Vanwege het ruimtegebrek in de stedelijke omgeving en de overlast die de bouw voor het verkeer zou hebben, adviseerde en ontwierp Haskoning een zogenaamd ‘vuilinsluitend bergbassin’ van veel kleinere omvang. A. H. de Vries, projectleider van Haskoning, legt de noodzaak uit van een bassin: “Na een flinke regenbui komt er in één keer veel water met het vuil van de straten in het riool terecht. Omdat het niet gewenst is dat het vervuilde water via de overstort in het oppervlaktewater terechtkomt, is een extra buffer vereist. Als er voldoende ruimte is, voldoet een bergbezinkbassin. In dit geval is gekozen voor een vuilinsluitend bassin waarin het vuil niet bezinkt, maar wordt ingesloten. Pompen houden het water in beweging tot de bergingscapaciteit van het riool weer voldoende is.”

De zestien meter diepe ronde wand is opgebouwd uit circa tweehonderd versneden boorpalen. Op deze manier ontstond een ruim zestig centimeter dikke betonnen wand met een diameter van 25 meter. Om te voorkomen dat de betonnen bak na het leegpompen gaat drijven, houden zeventig trekpalen met een lengte van 32 meter het bassin op zijn plaats.

Tijdens de boorwerkzaamheden is een zes meter hoge houten wand om de bouwput gebouwd. Op de vraag of dat geen problemen voor omwonenden opleverde, antwoordt De Vries: “Het boren gaf veel geluidsoverlast en dat kon met een wand worden gereduceerd. Maar omdat er door de hoge wand een donker straatje ontstond, kreeg de buurt vrijwel onmiddellijk last van drugsgebruikers. Daarom werd direct na het boren de schutting verwijderd Er is extra aandacht aan het boren besteed, omdat de boorpalen een waterdichte wand moesten vormen. Bovendien mocht het boren geen enkel effect hebben op de grondconditie in de directe omgeving, vanwege mogelijke schade door zettingen aan gebouwen. De gemeente heeft in het verleden wel eens problemen gehad met het boren van palen en wilde van ons de garantie hebben dat er niets fout zou gaan.”

Voor Haskoning betekende dat het maken van een goed bestek, een zorgvuldige aanbesteding en een zwaar bewaakt bouwproces. “Uiteindelijk heeft de vierde inschrijver het werk gekregen”, vervolgt De Vries, “omdat het de gemeente en ons om de kwaliteit gaat. Onze bedrijfsjurist heeft de aanbesteding begeleid, zodat alles degelijk en zonder problemen is verlopen.”

Vooralsnog lijkt het erop dat Haskoning de touwtjes goed in handen heeft. Het werk loopt op schema en er is nog geen enkele zetting in de omgeving te bespeuren.

Vuil bezinkt niet, maar wordt ingesloten

Reageer op dit artikel