nieuws

Gerommel met eed

bouwbreed

Reeds enkele jaren is de overheid bezig de wettelijke beëdiging van makelaars en andere tussenpersonen via een wijziging van het Wetboek van Koophandel ongedaan te maken. Het onderscheid tussen makelaars die beëdigd zijn door de rechtbank en zij die zich makelaar (mogen) noemen, dient volgens de overheid te vervallen. Daarvoor in de plaats wil men een soort (?) certificering voor toegelaten betrouwbare vaklieden op het terrein van (ver)koop en taxaties van onroerend goed. Dus over krap een jaar zijn er geen beëdigde makelaars OG meer maar wel of niet gecertificeerde makelaars OG. Of de consument dit nog begrijpt, vraagt niemand zich nog af in Den Haag??

Nadat een student makelaardij OG zijn of haar diploma heeft gehaald, doorloopt hij nog een aanvullende cursus en legt dan een vaktest af voor een commissie van de Kamer van Koophandel. Doet hij dit met succes, dan mag hij voor de President van de rechtbank de eed of de gelofte afleggen, daarmee is hij beëdigd als makelaar OG. Het publiek en het bedrijfsleven kunnen van de eed afleiden dat deze makelaar een zekere deskundigheid en betrouwbaarheid bezit. De overheid wil nu dit instituut afschaffen!

Ach, denk ik weleens, het zal mijn tijd wel duren, het zal wel gaan zoals bij het vrijgeven van de makelaarstarieven per 1 februari 1994. De overheid gaf er hoog van op; de consument zou profiteren van de vrije tarieven van makelaars, want die zouden onderling flink gaan concurreren. Niets is minder waar gebleken. Inderdaad zal het heel lang duren voor de consument iets merkt van het verdwijnen van de beëdigde makelaar, of…loert Beun-de-Haas op de hoek!? Iedereen mag zich in die situatie makelaar noemen, nu nog niet. Welke consument snapt straks nog iets van het verschil tussen (niet) beëdigde makelaars en (niet) gecertificeerde makelaars OG? Antwoord: GEEN! Laat die eed bestaan en scherp de kwalificatie-eisen aan.

Trouwens, wat te denken van de geluiden om de oude ambtenaarseed in ere te herstellen, zoals een aantal gemeenten voorstaat. De ervaring heeft deze gemeenten geleerd dat ambtenaren hun werk meer getrouw doen als zij beëdigd zijn of de gelofte hebben afgelegd.

Kijk, dat is nu precies wat ik eerder heb beweerd. De eed zal niet zaligmakend en perfect zijn, zij helpt de beroepsbeoefenaar bij zijn werk en de consument bij de herkenbaarheid.

Om nog maar eens stokpaardje van stal te halen: als de overheid de makelaarseed afschaft, kan ik me voorstellen dat we alle beëdigingen afschaffen. Dus dan hebben de beëdigingen van Tweede- en Eerste Kamerleden, ministers, Koningen (?), advocaten, artsen, rechters, politieagenten, militaire officieren, douaniers ook geen zin. Want de eed zou volgens de progressieve groepen in de regering geen waarborg zijn voor kwaliteit, dat kan slechts via vierjaarlijkse praktijktoetsen, die leiden tot certificaten. Naar mij dunkt heeft deze antieke eed wel degelijk een functie, maar geeft zij inderdaad nimmer een volledige garantie voor deskundigheid en betrouwbaarheid. Dat heeft de praktijk wel bewezen.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de regering flink in de maag zit met de makelaarseed. De afschaffing stelt men elk keer uit, nu weer tot 1 januari 2001. Waarom in dit geval niet zeer Hollands handelen en van uitstel afstel van de afschaffing laten komen?

Reageer op dit artikel