nieuws

Geld voor sociale bouw in Vlaanderen

bouwbreed

De Vlaamse regering heeft het investeringsprogramma van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) voor het jaar 2000 goedgekeurd dat voorziet in een bedrag van 440 miljoen gulden voor de bouw van nieuwe sociale woningen in Vlaanderen. Met dit geld kan de VHM 1261 nieuwe sociale koopwoningen bouwen en 742 nieuwe sociale huurwoningen. Volgens het regeerprogramma van de Vlaamse regering moeten tussen 1999 en 2004 in Vlaanderen in totaal 15.000 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Veertig procent van de investeringen in de sociale woningsector in Vlaanderen gaat dit jaar naar renovatie en sanering van bestaande woningen om verkrotting tegen te gaan.

Intussen heeft de Brusselse gewestregering het investeringsplan van het Brusselse Woningfonds voor het jaar 2000 goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 77 miljoen gulden ten behoeve van de sociale woningbouw.

Reageer op dit artikel