nieuws

Gebied Laurenskerk straks deel van hart Rotterdam

bouwbreed Premium

Het gebied rond de Laurenskerk in Rotterdam, het belangrijkste monument van de stad, moet worden gerevitaliseerd en meer deel gaan uitmaken van het stadshart.

Op veertien ‘sterlocaties’ rond het middeleeuwse kerkgebouw moeten in totaal ruim vijftienhonderd woningen worden gerealiseerd. De begane grond is gereserveerd voor publieksfuncties in de vorm van winkels, horeca en attracties. Het motto van het plan is: hoe meer woningen, hoe meer publieksattracties, hoe meer stad.

De commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (ROG) en de Adviesraad voor het Centrum zijn akkoord gegaan met het ontwerp-bestemmingsplan voor het Laurenskwartier. De commissie ROG eist wel een maximale bebouwingshoogte van 25 meter nabij het kerkgebouw.

Achtergevels

Na de oorlog is de Laurenskerk terechtgekomen in een weinig aansprekende stedenbouwkundige omgeving. Vanaf de kerk, één van de weinige gebouwen in de Rotterdamse centrale stadsdriehoek die het bombardement van 1940 doorstonden, kijkt men voornamelijk tegen achtergevels van gebouwen aan. Het gebouw ligt buiten de looproutes door het centrum.

Het nieuwe bestemmingsplan beoogt de bestaande ruimtelijke structuur en stedelijke kwaliteit te versterken en de bouwmassa structureel te verdichten. De voor de wederopbouw karakteristieke bebouwing langs de Meent, de Pannekoekstraat, de Mariniersweg en de oostelijke grens van het plangebied blijft behouden. De gemeenteraad wil ieder bouwplan dat wordt ingediend voor het plangebied apart tegen het licht houden om de hoogste kwaliteitseisen te waarborgen.

Bamboetuin

Concreet is in de plannen sprake van de bouw van tweehonderd woningen op de plaats van het huidige Ichthus College aan de Binnenrotte, met een bamboetuin op de begane grond. Op de Grotemarkt moeten een open markthal en een supermarkt worden gerealiseerd als nieuwe trekkers aan de Binnenrotte.

Onder het maaiveld is een groot aantal parkeerplaatsen gepland, erboven ruim tweehonderd woningen plus een nieuwe school. Op de plaats van het oude PTT-gebouw aan de Binnenrotte is nieuwbouw voorzien van tweehonderd woningen en vierduizend vierkante meter ‘thematische’ publieksfuncties op de begane grond.

Langs de Westewagenstraat is plaats voor ongeveer 140 woningen. Op zes locaties aan de Hoogstraat wordt door sloop plaatsgemaakt voor nieuwbouw of worden gebouwen herontwikkeld, zodat achtergevels aan het Grotekerkplein voorgevels worden. Het uit 1925 stammende onderstation van het Gemeentelijk Energie Bedrijf staat op de nominatie te worden gesloopt. Op deze locatie, eveneneens aan het Grotemarktplein, komen parkeervoorzieningen.

Voor de St-Jacobsplaats bestaat een plan voor een woontoren. Ook liggen plannen voor renovatie van gebouwen aan de Sint Jacobsstraat klaar. Op de St-Jacobsplaats is tevens een hoogwaardig stadspark voorzien. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat ook uit van sloop en nieuwbouw tussen Hang en Nieuwstraat.

Kwaad

Bewoners van het centrum zijn kwaad, omdat hun alternatieve plan buiten beschouwing is gebleven.

De bewonersvereniging stelt onder meer voor water terug te brengen op de Binnenrotte. De Binnenrotte is de belangrijkste zichtlijn in het stadshart. In vroeger tijden stroomde hier het riviertje waarnaar de stad is vernoemd.

Reageer op dit artikel