nieuws

Friese corporaties betalen voor stedelijke vernieuwing

bouwbreed

De Friese hoofdstad heeft een plan voor stedelijke vernieuwing rondgebreid. Hiermee is tot 2010 rond 600 miljoen gulden gemoeid.

Grotendeels zijn deze kosten al gedekt. De financiering vindt deels plaats doordat de Leeuwarder woningcorporaties huurwoningen gaan renoveren en verkopen, door de hele stad. Maar ook gaan ze grond verkopen voor de particuliere woningbouw en bouwen ze koopwoningen op vrijkomende percelen.

Daarnaast krijgt Leeuwarden geld uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

In de eerstkomende vier jaar worden er tussen de 1.250 en 2.000 woningen gesloopt in een aantal wijken. De eerste die op de schop gaan, zijn de nog maar dertig jaar oude noordelijke wijken Bilgaard en Vrijheidswijk. Tussen deze twee wijken stroomt de Dokkumer Ee. Dit riviertje wordt de kern van een Venetiëachtige wijk.

Daarnaast wordt ook een aantal oudere woonwijken aangepakt. Behalve de Bullepolder ten noorden van de stad, zijn er voorts grote plannen ten zuiden van Leeuwarden. Daar wil de gemeente naast een woonlocatie ook bedrijfsterreinen en kantoorlocaties realiseren. Eind dit jaar wordt begonnen met de bouw van Leeuwarden Zuid.

Reageer op dit artikel