nieuws

FGH pleit voor Nationale Ontwikkelings Autoriteit ‘Aanhoudende versnippering bedreigt locatie Nederland’

bouwbreed

amsterdam – De verkeerde inrichting van Nederland kan worden gestopt door instelling van een Nationale Ontwikkelings Autoriteit. Mits voorzien van voldoende bevoegdheden moet dit orgaan bindende adviezen uitbrengen en zo de inrichting van ons land over een langere periode kunnen bewaken.

Deze suggestie doet de FGH Bank in het Vastgoedbericht 2000 met de titel ‘Beschikbaarheid voor Kwaliteit’. De bank fulmineert in het bericht tegen de manier waarop keuzes voor vastgoedlocaties momenteel worden gemaakt.

“Vanwege de aanhoudende economische groei ondervindt de vastgoedmarkt in toenemende mate moeite met het adequaat opvangen van de vestigings- en uitbreidingsvraag van het (internationale) bedrijfsleven. De locatiekeuze lijkt dan ook steeds vaker te worden gedreven door beschikbaarheid, waarbij kwaliteit noodgedwongen op de tweede plaats komt”, aldus de bank.

Lukraak

Gevolg hiervan is dat gebieden min of meer lukraak in ontwikkeling worden genomen zonder dat daar een overkoepelende visie over de ontwikkeling van de Europese stadsregio Nederland aan ten grondslag ligt. “De vastlopende automobiliteit en het gebrek aan geschikte arbeidskrachten dragen aan deze versnippering bij”, aldus het Vastgoedbericht.

Om Nederland ook op de langere termijn een aantrekkelijke vestigingslocatie te laten zijn, moet er volgens de bank nu zorgvuldig worden omgegaan met het toewijzen van functies aan locaties. Het huidige ruimtelijke-ordeningsprobleem is echter zo complex dat noch de overheid, noch de samenwerkende marktpartijen op eigen kracht tot een verantwoorde integrale aanpak kunnen komen, vindt de FGH Bank. Daarom denkt de bank aan instelling van een Nationale Ontwikkelings Autoriteit die door middel van bindende adviezen daadwerkelijk ruimtelijk beleid gestalte kan geven.

De bank vindt dat bij de inrichting van ons land drie ontwikkelingsprincipes leidend moeten zijn. In de eerste plaats is dat de versterking van de kerncompetenties van de vier grote steden, ten tweede verdichting en functiemenging in het stedelijk gebied en ten derde bouwen langs de corridors.

“Ten aanzien van al deze soorten gebieden dient een selectief vestigingsbeleid te gelden. De locaties langs de corridors zijn vooral kansrijk in de opvang van de vraag naar bedrijfsruimte. De stedelijke milieus en vooral de vier grote steden dienen een prominentere rol te spelen in de opvang van de ruimtevraag en zijn bij uitstek kansrijke locaties voor functiemenging”, aldus het Vastgoedbericht.

Reageer op dit artikel