nieuws

Eindelijk uitvoering Maaswerken

bouwbreed

Het Rijk en de provincie Limburg hebben gisteren koppen met spijkers geslagen over de voortgang van veiligheidsmaatregelen voor de 220 kilometer lange Maas. “Het moment van gegevens verzamelen is voorbij”, stelt staatssecretaris De Vries (Waterstaat).

Op papier is gistermiddag een uitvoeringsbegin gemaakt, maar helemaal koek en ei is het met de Maaswerken nog niet. “De 560 miljoen gulden voor het totale project blijkt onvoldoende. En het bevel van de mer-commissie om de berekeningen over hoog water opnieuw te doen, heeft het project ernstig vertraagd.

Gedeputeerde Vestjens van Limburg kritiseerde afgelopen weekeinde de gang van zaken. “Er is al 110 miljoen gulden uitgegeven, maar er zijn nauwelijks resultaten geboekt.”

Om de politieke geloofwaardigheid geen geweld aan te doen, hebben de staatssecretarissen De Vries en Faber (Natuurbeheer) en de provincie Limburg gisteren de eerste uitvoeringsstappen bekendgemaakt, die de mensen langs de rivier voldoende veiligheid voor hoog water moeten bieden.

Als eerste worden de kaden langs de Maas in Roermond, Venlo en Gennep aangepakt. Direct daarop gevolgd door verruiming van de rivier en de ontwikkeling van natuur. Staatssecretaris De Vries gaf gistermiddag toe dat ook het geld voor deze eerste stappen nog niet rond is.

Grondverwerving

De drie partijen hebben gisteren eveneens afspraken gemaakt over de Grensmaas (tussen Roermond en Maastricht), de enige grindrivier in Nederland. Er komt een speciaal grondverwervingsbureau, welk initiatief op zeer korte termijn wordt uitgewerkt.

Nieuw is ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid over de Maaswerken van de drie partijen: de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincie Limburg.

De Vries maakt tot slot melding van een strak tijdschema. “In september dit jaar moet er een officieel standpunt liggen, gevolgd door een ontwerp tracébesluit in januari 2001 en de uitvoering er van in juni van dat jaar.”

Reageer op dit artikel