nieuws

‘Eigen OR voor bouwcombinaties’

bouwbreed Premium

De vakbonden die actief zijn in de bouwsector willen garanties voor medezeggenschap van werknemers bij grote bouwcombinaties. Omdat bij grote infrastructurele werken verscheidene bouwbedrijven samen een bouwcombinatie vormen, is er op het terrein van medezeggenschap meestal formeel niets geregeld.

Daarin moet verandering komen, zegt M. Post, sectorbestuurder van de Hout- en Bouwbond CNV. Nu allerlei grote infrastructurele werken, zoals HSL en Betuwelijn, op korte termijn van start gaan, wordt het probleem extra actueel. “Om het sociaal beleid in deze projecten te bewaken is medezeggenschap noodzakelijk”, meent Post.

Bij de bouw van de Westerscheldetunnel en bij de boorwerkzaamheden voor de Sophiaspoortunnel, zijn al aanzetten gegeven om afspraken te maken over de inbreng van de werknemers.

Gedetacheerd

Bij de vorming van combinaties treden projectleiding en staf in dienst van de combinatiemaatschappij. Het overgrote deel van de werknemers wordt echter vanuit de partnerbedrijven gedetacheerd naar de bouwcombinatie, die meestal niet OR-plichtig is. Vanwege de veelal korte duur van combinatieprojecten stuiten verkiezingsprocedures op praktische bezwaren. Soms zijn bedrijven in meerdere bouwcombinaties vertegenwoordigd. Voor zittende OR-leden is het ondoenlijk om van meerdere ondernemingsraden deel uit te maken.

“Dat systeem van afvaardiging werkt in de praktijk niet”, zegt Post. Daarom is het volgens hem veel beter dat bouwcombinaties – zeker als het gaat om langdurige, grootschalige projecten – hun eigen ondernemingsraad krijgen. Vanaf de start van grote infrastructurele werken, zou zo’n raad al moeten worden gevormd. “Grote bouwcombinaties experimenteren vaak met werktijden en vormen van flexibele arbeid. Afwijkingen en aanpassingen van de bouw-cao kunnen voorkomen, zonder dat er overleg is geweest met de werknemers. Als er dan geen OR is, gaan die maatregelen gewoon door.”

Convenant

Bij de bouw van de Westerscheldetunnel is een convenant tot stand gekomen met afspraken over medezeggenschap en arbeidstijden. De kans is groot dat soortgelijke en andere regelingen worden getroffen bij de bouwcombinatie Tubecon, die de Sophiaspoortunnel bouwt als onderdeel van de Betuweroute. Dat bouwproject, waarvan de voorbereidende werkzaamheden inmiddels zijn begonnen, neemt zeker enkele jaren in beslag. Werknemers van Heijmans, NBM Amstelland, Hochtief, Philipp Holzmann en Boskalis werken er gezamenlijk in ploegendienst.

De directie van Tubecon staat volgens Post positief tegenover het instellen van een medezeggenschapsorgaan. De CNV-bond, de Bouw- en Houtbond FNV en het Zwarte Corps hebben in overleg met de projectdivisie een concept-reglement opgesteld voor een overlegcommissie. De zevenkoppige commissie zal de bevoegdheden krijgen van een ondernemingsraad. Thema’s als arbeidsomstandigheden, werktijden, personele bezetting en veiligheid staan hoog op de agenda. Met name het onderwerp veiligheid, zegt Post, “want als je daarover geen goede afspraken maakt, gebeuren er ongelukken”.

Het Tubecon-experiment moet een voorbeeldfunctie vervullen voor andere bouwcombinaties.

Reageer op dit artikel