nieuws

Egmond eist heroverweging windmolenpark voor de kust

bouwbreed

Burgemeester en wethouders van Egmond verlangen van het kabinet een heroverweging van de voorgenomen bouw van windmolens voor de kust van Egmond aan Zee. De plaatsing van molens acht kilometer uit de kust is zeer nadelig voor de vogelstand. Het kabinet zou extra geld beschikbaar moeten stellen voor een windmolenpark op meer dan twaalf kilometer uit de kust.

Het college heeft kritiek op de milieu-effectrapportage. De kust voor Egmond lijkt te zijn uitverkoren vanwege de kleine kans op scheepvaartongelukken. Maar zo constateert het college, elders is de kans op ongelukken ook gering. Scheepvaart en veiligheid mogen daarom niet van doorslaggevend belang zijn. Meer gewicht zou moeten worden toegekend aan behoud van de vogelstand. Egmond vreest de dood van duizenden vogels.

Mocht het kabinet vasthouden aan de keuze voor de Egmondse kust, dan wil de gemeente nadrukkelijk worden betrokken bij de vormgeving van het park. De afbraak van natuurwaarden moet worden gecompenseerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de nadelige gevolgen door een grotere toestroom van publiek.

Reageer op dit artikel