nieuws

Duitsland grijs gebied

bouwbreed

Globaal genomen werken in Duitsland evenveel Nederlandse installateurs als bouwbedrijven. De stichting Nederlands-Duitse Bouwexport (Nedubex) in Amsterdam noemt dat niet verwonderlijk: Nederlandse aannemers schakelen voor hun Duitse projecten veelal de Nederlandse huisinstallateurs in. Elektrotechnische installateurs krijgen in Duitsland te maken met een algemeen bindende cao; de zogeheten W-installateur daarentegen niet. Dat maakt het uitermate moeilijk te bewijzen dat de wet wordt nageleefd. Dat grijze gebied speelt vooral bedrijven parten die beide disciplines beheersen.

De Nederlandse algemene voorwaarden zijn niet zonder meer om te zetten naar Duits recht. Het gaat vaak mis met deel B van de Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), te vergelijken met de Nederlandse UAV. Nedubex-directeur ir. I. Schunselaar noemt dat een stelsel van algemene voorwaarden. Partijen kunnen besluiten die van toepassing te verklaren op hun aannemingscontract. Daar staat veelal niet meer in dan dat VOB-B van toepassing is. Bedrijven weten dan niet altijd wat ze ondertekenen.

Garantietermijn

Zo komt het dat Nederlandse ondernemers klagen dat werken in Duitsland moeilijk is, omdat bijvoorbeeld opdrachtgevers de laatste vijf procent van de aanneemsom inhouden. De VOB-B stelt evenwel uitdrukkelijk dat dit gebeurt totdat de garantietermijn is verstreken. Die termijn beloopt doorgaans twee tot vijf jaar. Nedubex legt dat in cursussen regelmatig uit. Het zijn vooral bedrijven die al geld hebben verloren die daar aan meedoen. Ook toeleveranciers doen er goed aan algemene voorwaarden voor de Duitse markt op te stellen.

Vertalen zonder meer gaat niet. Er zitten nogal wat juridische haken en ogen aan. Dat blijkt bijvoorbeeld in het Arbeitnehmer-entsendegesetz (AentG). Veel bedrijven vervangen de Nederlandse woorden in hun arbeidsovereenkomsten door Duitse. Op dat moment begaan ze een materiële overtreding, omdat ze al vertalend de minimumvoorwaarden van de Duitse bouw-cao schenden.

De Nederlandse overeenkomst meldt bijvoorbeeld 25 vakantiedagen en 12 atv-dagen. De Duitse controlerende instanties kijken alleen naar het aantal vakantiedagen en daarvan zijn er dan vijf te weinig. Op dergelijke overtredingen staat een boete van maximaal een miljoen Duitse mark.

Inlenen

Fout gaat het vaak ook met de wet op het inlenen van personeel. Inlenen mag niet, ook niet in een holding. Installatiebedrijven lopen vaak tegen het verschil in stelsels aan. Het AentG geldt voor elk bedrijf dat op Duitse bouwplaatsen werkt. Installateurs vallen doorgaans niet onder de verplichte afdracht van vakantiepremies aan de ULAK in Wiesbaden.

De kennis van de controlerende instanties schiet daar echter soms tekort. Bedrijven doen er dan goed aan zelf een dossier over hun rechten en plichten bij te houden, inclusief het schriftelijke ontheffingsbewijs van de ULAK.

Reageer op dit artikel