nieuws

Dongeradeel ziet inwoneraantal teruglopen

bouwbreed Premium

De afgelopen jaren kon Dongeradeel het inwoneraantal, zij het met moeite, nog enigszins op peil houden. In 1999 dook de gemeente echter de rode cijfers in: de bevolking nam met 117 inwoners af. “Daaraan zie je dat we aan de randen van de economische ontwikkeling zitten”, constateert wethouder en loco-burgemeester E. Lalkens.

Werkgelegenheid is er nauwelijks in Dongeradeel. En dus is het merendeel van de 24.000 inwoners forens. “De pendel naar andere regio’s is groot”, vertelt Lalkens. “Zeker 40 procent van onze beroepsbevolking werkt niet in Dongeradeel. We zijn dus een typische woongemeente.”

De helft van de inwoners woont in de stedelijke kern Dokkum. De rest is verspreid over 26 dorpen. Het maakt Dongeradeel volgens Lalkens een typische plattelandsgemeente. In een overigens fraaie omgeving. “Het unieke van deze gemeente is dat zij grenst aan de Waddenzee én aan het Nationale park Lauwersmeer. Dat zijn twee natuurgebieden met internationale bekendheid. Verder is er hier een verbinding met Ameland en Schiermonnikoog.”

Het voordeel daarvan is dat er veel toeristen naar Dongeradeel komen; het nadeel is dat het beperkingen oplegt aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding. “In de dorpen gaat het er vooral om de leefbaarheid op peil te houden. En dan loop je toch tegen het huidige kabinetsbeleid aan. Daarin wordt namelijk voorgeschreven dat wonen en werken zoveel mogelijk moeten worden geconcentreerd. Dat beperkt de mogelijkheden voor de dorpen om te expanderen en haalt bovendien het draagvlak weg onder het voorzieningenniveau. Want voorzieningen verdwijnen als je het inwoneraantal niet op peil kunt houden. En dat kun je alleen maar doen door te bouwen.”

Nu gebeurt dat vooral in Kooilanden, een nieuwbouwwijk van 600 woningen. “Het is een hoogwaardige locatie”, vertelt Lalkens. “Vrijwel alle woningen zijn vrijstaand. Slechts 20 procent is geschakeld of een twee-onder-één-kap-woning.” Inmiddels is Kooilanden in de laatste fase van 90 woningen aanbeland, waarin onder andere tien dubo-extra woningen zijn opgenomen, met een EPC van 0,8. Lalkens: “We zijn er nu vier jaar aan het bouwen. Terwijl het eigenlijk voor tien jaar gepland stond. Het illustreert hoe extreem het is gegaan. En we zitten dus nu op het gebied van de nieuwbouw met een probleem.”

Mede daarom wordt in Dongeradeel ook werk gemaakt van herstructurering en stedelijke vernieuwing. “In dat kader concentreren we ons op de randen van Dokkum en de dorpen.” En wordt er gebouwd voor de recreatie. In Oost-Mahorn bijvoorbeeld worden 240 recreatiewoningen gebouwd.

Daarna breekt het lange wachten aan op nieuwe contingenten van de provincie. “Maar als die loskomen kunnen we Zuiderpoort gaan bouwen”, aldus Lalkens. Hier is plaats voor circa 250 woningen, waarvan het merendeel op kavels aan het water. De wethouder: “Dat wordt de nieuwbouwwijk van de toekomst.”

Reageer op dit artikel