nieuws

Docententekort

bouwbreed

Bouwradius loopt achter de feiten aan. Die conclusie mag worden getrokken uit de berichtgeving van gisteren tenaanzien van de maatregelen die het landelijk opleidingsorgaan voor de bouwnijverheid wil treffen om het docententekort binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) op te lossen.

Volgens Bouwradius moet op termijn rekening gehouden worden met een tekort aan docenten bouwtechniek. Een ontwikkeling die zo snel mogelijk een halt moet worden toegeroepen. Deze constatering is opzichzelf juist. Echter: het is uitermate curieus dat Bouwradius daar nu pas mee komt. Immers, al weer twee jaar geleden meldde de Pedagogisch Technische Hogeschool dat onder bouwkundedocenten sprake is van vergrijzing en dat jongeren nauwelijks interesse tonen voor dit beroep. Ze vinden dat het technisch onderwijs nauwelijks carrièremogelijkheden biedt en bovendien slecht betaalt. Van het kleine groepje studenten aan de lerarenopleiding bouwkunde kiest uiteindelijk zelfs zestig procent voor een baan buiten het onderwijs, zo was reeds in 1998 bekend. Noodgedwongen worden daarom mensen voor de klas gezet met welliswaar praktijkervaring, maar zonder voldoende opleiding en ook nog eens zonder onderwijsbevoegdheid.

Dat Bouwradius nu pas reageert op deze gang van zaken is merkwaardig. Het wordt nog vreemder als we bedenken dat de reactie niet voortkomt uit de signalen die het bouwonderwijs al jaren uitzendt, maar dat Bouwradius zijn stem verheft nu de metaalsector een plan presenteert om meer vakdocenten op te leiden. Had Bouwradius eerder aan de bel getrokken, dan was er allang actie ondernomen.

Reageer op dit artikel