nieuws

Den Haag sleutelt aan legestarieven

bouwbreed

Enerzijds een paar honderd gulden erbij, anderzijds enkele honderden guldens minder. De aanpassing van de legesverordening aan de herziene Wet RO die op 1 april in werking treedt, zal de gemeente Den Haag volgens eigen verwachting geen meer- of minderopbrengsten opleveren.

Bouwaanvragen waarop de vereenvoudigde artikel 19-procedure van toepassing is, worden goedkoper. Per 1 april vervalt de verhoging van 7,2 promille van de bouwkosten (met een minimum van 924 gulden). “De nieuwe procedures zullen naar verwachting minder meerkosten voor de gemeente met zich meebrengen”, motiveren B en W de verlaging.

Overigens nam Den Haag – de gemeente met de hoogste bouwlegestarieven in ons land – door deze heffing al een uitzonderlijke positie in. In de gewijzigde bouwlegesverordening is deze toeslag vervangen door een afgeronde verhoging met 500 gulden “indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is.”

Den Haag gaat meer geld vragen voor het verstrekken van gebruiksvergunningen. De verhoging varieert van een dubbeltje tot één cent per vierkante meter, afhankelijk van de grootte van het gebouw. Een gebruiksvergunning houdt in dat een bedrijfspand voldoet aan de brandveiligheidseisen zoals die in het Bouwbesluit worden gesteld. Bouwen zonder vergunning was al een kostbare aangelegenheid, maar wordt in de gewijzigde legesverordening nog sterker ontmoedigd door in bepaalde gevallen een paar duizend gulden extra te berekenen, bovenop de vijftig procent van de bouwkosten die volgens de bestaande verordening voor het gedogen van een illegaal bouwwerk wordt berekend.

Reageer op dit artikel