nieuws

Delfzijl zelf debet aan massale leegstand

bouwbreed Premium

De massale leegstand in Delfzijl is het directe gevolg van een jarenlang verkeerd gevoerd woningbeleid door het gemeentebestuur zelf. Alleen door massaal rijtjeshuizen te slopen en meer vrijstaande koopwoningen te bouwen kan de steeds maar toenemende leegloop worden gekeerd.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het eindrapport van de commissie-Tielrooy, die de woningsituatie in opdracht van de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen heeft onderzocht.

Delfzijl kampt al jaren met de grootste leegstand van Nederland. Hoewel het gemeentebestuur sinds 1997, in het kader van onder meer het herstructureringsproject Kiezen en Delen, ingrijpende sloop- en verkoopmaatregelen heeft genomen, is dat volgens de commissie bij lange na niet voldoende geweest. Hield de gemeente voor de jaren 1998 en 1999 nog rekening met het vertrek van tweehonderd inwoners per jaar, in de praktijk verlieten in die periode maar liefst duizend mensen de havenstad. De commissie-Tielrooy, die sinds november vorig jaar bezig is geweest met een analyse van de woningsituatie, komt tot de conclusie dat Delfzijl de leegloop heeft onderschat.

Woonmotieven

Zo hebben de gemeente en de Woningstichting Delfzijl de bewoners van slooppanden te weinig uitzicht geboden op de nieuw te verwachten woonsituatie. De verkoop van huurwoningen heeft weliswaar het vertrek van inwoners kunnen beperken, maar heeft niet gezorgd voor nieuwe aanwas van buiten de gemeentegrenzen.

De commissie komt verder tot de conclusie dat het migratieverlies met name wordt veroorzaakt door woonmotieven van de bewoners. De gemeente heeft te weinig rekening gehouden met de woonwensen van de inwoners en zich onvoldoende gerealiseerd dat vrijwel niemand meer in een rijtjeshuis wil wonen, maar liever voor een vrijstaande koopwoning kiest. Massale sloop van rijtjeshuizen lijkt dan ook de enige optie. Voor het bouwen van extra vrijstaande koopwoningen moet de provincie Groningen toestemming geven. Verantwoordelijk wethouder Ketting van Volkshuisvesting is, hoewel hij zelf zitting had in de commissie-Tielrooy, nogal geschrokken van de bevindingen in het eindrapport. Toch heeft hij inmiddels laten weten de conclusies volledig te onderschrijven. Ketting wil zo snel mogelijk met de inwoners van Delfzijl in overleg over hun woonwensen. De wethouder verwacht bovendien dat de provincie Groningen door het nieuwste onderzoek gemakkelijker toestemming zal geven voor de nieuwbouw van meer vrijstaande koopwoningen.

Reageer op dit artikel