nieuws

Damwanden versterken dijk

bouwbreed

De combinatie Ploegam/Postma is bij een dijk bij Lent in de Betuwe bezig met versterking van de waterkering. Langs een stuk dijk van zeshonderd meter staan woningen aan zowel de rivier- als de landzijde. Daarom is er geen ruimte voor een traditionele versterking door ophogen en daardoor verbreden van de dijk. Daarom koos het polderdistrict Betuwe in Elst voor een andere oplossing. Midden in de dijk worden veertig meter lange damwanden de grond in gedrukt. De damwanden voorkomen verzakking van de dijk bij hoog water. In de ondergrond zitten nogal wat grindlagen.

Om passeren van de damwanden te vergemakkelijken, wordt met behulp van een avegaarboor daarvoor ruimte gemaakt. Het werk in Lent is onderdeel van een dijkversterking van in totaal zes kilometer. Buiten de bebouwde kom wordt een traditionele dijkversterking met zand en klei uitgevoerd.

De methode met de damwanden mag zich verheugen in belangstelling vanuit China. De Chinese minister van verkeer en waterstaat heeft een bezoek gebracht aan het werk. De minister woonde in Nederland het Wereld Water Forum bij, maar kon nog tijd vinden zich op de hoogte te stellen van de praktijk van de dijkversterkingen in Nederland. China kampt al jarenlang met overstromingen en is op zoek naar methoden om deze te voorkomen.

Reageer op dit artikel