nieuws

Convenant over aanpak werkdruk

bouwbreed Premium

De sociale partners in de bouwsector hebben gisteren in Den Haag een convenant afgesloten met staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken. Het convenant regelt de aanstelling van twintig wao’ers, die vanaf 1 september op bouwplaatsen voorlichting geven over veilig en gezond werken.

Tevens kwamen de partijen overeen dat voor het einde van dit jaar goede afspraken worden gemaakt over de aanpak van werkdruk, fysieke belasting, kwarts en oplosmiddelen.

Ook daarbij mag het volgens Hoogervorst niet blijven. Wat hem betreft moet er in een later stadium ook een convenant komen waarin de versnelde reïntegratie van werknemers in het eerste ziektejaar wordt geregeld.

Voorzitter R. de Vries van de Bouw- en Houtbond FNV was niet geheel tevreden. “We onderschrijven het belang van dit soort convenanten, mits er meetbare verbeteringen komen”. Over de aanstelling van de twintig wao’ers – een idee van zijn bond – zei hij dat de Bouw- en Houtbond het liefst honderd arbo-adviseurs had gehad. Hoogervorst wil daar niet aan, omdat hij eerst wil nagaan hoe het experiment met de arbovoorlichters verloopt. De Vries blijft optimistisch: “Hun ervaringen op bouwplaatsen zal aantonen dat ze er nog tachtig collega’s bij moeten krijgen. Daarvoor hopen we dan opnieuw een gewillig oor te vinden bij de staatssecretaris.”

Hoogervorst zei dat verbetering van de arbeidsomstandigheden hoog op de agenda van het kabinet staat. Dat heeft voor dit doel in deze kabinetsperiode 161 miljoen gulden uitgetrokken. Het geld is bestemd voor bedrijfstakken met een zogeheten hoog risico, waarvan de bouw er één is.

De afgelopen jaren zijn de sociale partners er weliswaar in geslaagd

het hoge ziekteverzuim en de instroom in de wao aanzienlijk terug te dringen, maar tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de werknemers in de bouw aan dat ze regelmatig onder hoge tijdsdruk moeten werken. En zo’n 100.000 mensen in de sector worden blootgesteld aan kwarts. Bij 10 procent van hen is sprake van blootstelling aan een zo hoge concentratie dat ze ernstig ziek kunnen worden.

Op pagina 5: Recente stijging wao’ers wijst op hoge werkdruk.

Reageer op dit artikel