nieuws

‘Concurrenten moeten elkaar helpen bij oplossen problemen’

bouwbreed Premium

De concurrent helpen bij het oplossen van een probleem. Niet iedere ondernemer wil er aan, maar toch is het soms aan te raden, vindt A. Joosen, directeur van het Technocentrum Flevoland in Almere. In deze organisatie werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen. Het technocentrum moet uitgroeien tot een kennisdatabank en een vraagbaak voor ondernemers.

In Flevoland behoort 85 procent van de ondernemers tot het midden- en kleinbedrijf. Het Technocentrum is daarom vooral een samenwerkingsverband tussen verschillende soorten bedrijven, onderwijsinstellingen en intermedairs. De bouw vormt een apart cluster.

Het lidmaatschap kost vijfhonderd gulden per jaar voor bedrijven die meer dan tien mensen in dienst hebben. Andere ondernemingen betalen de helft.

Kennisuitwisseling en de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven staan centraal bij het Technocentrum. De leden kunnen voor bepaalde informatie contact opnemen met de kennisdatabank. Deze probeert dan de vrager in contact te brengen met andere leden die de informatie beschikbaar hebben.

Tegels

Joosen herinnert zich een tegelbedrijf dat problemen had om een bepaald soort tegels te lijmen. De directie wendde zich tot het Technocentrum. Dat zocht contact met een bedrijf dat in het verleden met een vergelijkbaar probleem was geconfronteerd en het inmiddels had opgelost. Via dit bedrijf werd de vrager van advies voorzien.

“Veelal staat men hier huiverig tegenover”, aldus Joosen. “En natuurlijk pleiten we er niet voor om bedrijfsgeheimen aan de concurrent te verklappen, maar in sommige gevallen kan het geen kwaad een concurrent te adviseren. Je kweekt er goodwill mee. Bovendien kun je er iets voor terugvragen.”

Joosen is er voorstander van om te stimuleren dat bedrijven die van vergelijkbare technologieën gebruik maken, de handen in een slaan om tot nieuwe toepassingsmogelijkheden te komen.

Koepelgedachte

Het is overigens nadrukkelijk niet de bedoeling dat alleen bedrijven uit dezelfde branche met elkaar samenwerken, zegt J. Sondern, beleidsmedewerker Economische Zaken van de provincie Flevoland. “Er moet een koepelgedachte zijn, waarin alle aangesloten bedrijven zich kunnen vinden. Bijvoorbeeld: er is een bedrijfstak die moeite heeft personeel te vinden. Een andere branche heeft dat probleem inmiddels opgelost. Het Technocentrum kan vertegenwoordigers van beide bedrijven bij elkaar brengen en zo een oplossing voor het personeelstekort aandragen. Het systeem werkt het beste als het adviserende bedrijf zelf ook baat heeft bij het contact.”

Om dat te bereiken zou de adviesvrager eigenlijk iets moeten kunnen aanbieden. Dat kan nog niet altijd. Met name als het gaat om informatie over producten en diensten wordt vaak nog terughoudend gereageerd.

Directeur Joosen: “Ik verwacht dat daarin in de toekomst wel verandering zal komen. Het besef moet gaan leven dat het uitwisselen van dat soort kennis niet ten koste hoeft te gaan van het eigen bedrijf.”

Opvallend

Samenwerking tussen bedrijven onderling is een opvallende doelstelling van het Technocentrum Flevoland. Daarnaast heeft de organisatie nog een aantal andere taken:

* het bevorderen van samenwerking en innovatie op het gebied van techniek en technologie;

* het stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling en tussen onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven;

* het beter laten aansluiten van beroepsonderwijs en scholing op de regionale arbeidsmarkt;

* het stimuleren van gezamenlijk gebruik van hoogwaardige technologische apparatuur.

Technocentrum wil vraagbaak voor ondernemers zijn

Reageer op dit artikel