nieuws

Cobouw stelt reacties en bijdragen zeer op prijs.

bouwbreed Premium

De redacteuren opinie Tom Maas en Martgreet Fogteloo kunt u bellen: (070) 3045862, faxen: (070) 3045804, emailen: cobouw0303wkths.nl, schrijven: Postbus 49, 2501 CA Den Haag.

Ook op Internet kunt u reageren. De rubriek Opinie is te vinden op: www.cobouw.nl.

Artikelen op deze Opiniepagina moeten gelezen worden als de mening van de auteur zelf. Alleen commentaren geven de opvatting van de krant weer. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten en via Internet of op andere wijze openbaar te maken.

Bijdragen kunnen per post, fax en e-mail worden ingezonden, onder vermelding van ‘Opinie’ en voorzien van naam, postadres en telefoonnummer van de afzender. Bij plaatsing volstaat de krant met vermelding van de naam van de inzender en de woonplaats.

Reageer op dit artikel