nieuws

Bouwwereld ontbeert ‘zachte’ kennis

bouwbreed Premium

De bouwwereld kan prima bouwen, maar het ontbreekt aan ‘zachte’ kennis over beïnvloeding en besluitvorming, integratie van het bouwproces en contractvorming. De adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid biedt minister Jorritsma volgende week een rapport aan waarin deze bedreigingen worden gesignaleerd.

Aan universiteiten en onderzoeksinstituten en in de bouwwereld is veel bouwtechnische kennis aanwezig. Daarover maakt de adviesraad zich geen zorgen. Maar zij waarschuwt voor de toekomst. Dan zal die ‘harde’ bouwtechnische kennis niet voldoende zijn.

De commissie komt tot de conclusie dat op het gebied van onderwijs en onderzoek meer aandacht is vereist voor trends die het bouwproces ingrijpend zullen veranderen. De raad voorziet dat de bemoeienis van de overheid zal afnemen, zowel in regelgeving als bij grote ruimtelijke ingrepen.

De interactie tussen partijen en belangengroepen neemt toe. Lastig daarbij is dat de overheid een dubbelrol vertolkt : opdrachtgever en wetgever. Het overleg tussen de partijen wordt intensiever. Dat verlangt kennis van thema’s als ‘beïnvloeding en besluitvorming’ en ‘overheidsinterventie’.

Een tweede trend die de adviesraad signaleert is dat bouwen steeds meer procesgericht is. Dit betekent dat ontwerpen en uitvoering meer in elkaar schuiven en dat vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Hiervoor is nieuwe kennis nodig zoals ‘bouwprocesintegratie’ en ‘industrieel bouwen’. Ook publiek private samenwerking en bijzondere contractvormen spelen een steeds belangrijker rol.

Tot slot voorspelt de raad dat de vraag naar bouwproducten veranderen zowel naar aard, inhoud als functionaliteit. Bij ontwerpen zijn niet langer de bestaande receptuur en bewezen technologieën het uitgangspunt. Functioneel ontwerpen zal een vlucht nemen en de technische kennis daarvoor zal interdisciplinair moeten worden.

Reageer op dit artikel