nieuws

Bouw grootste groeier in West-Brabant Kamer van Koophandel verbaasd

bouwbreed Premium

A.A. Vermeulen, voorzitter van de Kamer van Koophandel West-Brabant, zegt het niet te kunnen verklaren en zich er zelfs over te verbazen: de bouwnijverheid is in zijn regio de grootste groeier. “In de bouw zijn meer bedrijven gestart dan in alle andere sectoren. Opmerkelijk, gezien de verwachtingen op de bouwmarkt”, zegt Vermeulen.

Voor hem op tafel liggen de uitkomsten van jongste gegevens van de Enquête Regionale Bedrijfsonderzoek, kortweg het Erbo-rapport. Het zijn voor het bouwbedrijfsleven geen slechte cijfers. Immers, ook vorig jaar heeft de bouw in Brabant kunnen profiteren van de gunstige ontwikkelingen van de Nederlandse economie.

De omzetgroei in de bouwnijverheid in Brabant ligt, zo constateert het Erbo-rapport, voor het vierde jaar op rij boven de drie procent. In 1999 zijn de bouwbedrijven goed voor een nominale omzetgroei van 3,5 procent.

Ten opzichte van het jaar daarvoor blijkt de groei echter enigszins afgevlakt. De groei van het omzetvolume komt in Noord-Brabant uit op 2,1 procent, terwijl de landelijke toename 3,2 procent bedraagt.

Verder heeft 29 procent van de Brabantse bouwbedrijven vorig jaar een hogere omzet gerealiseerd, maar tegelijkertijd zag acht procent de omzet teruglopen.

Gevolgen

De bouwondernemingen in de regio West-Brabant hebben ten opzichte van 1998 de omzet met 6,7 procent zien toenemen. “Maar”, benadrukt Vermeulen, “tegelijkertijd kampt een kwart van de bedrijven met een teruglopende winst.”

Op de vraag of het achterblijven van de winstcijfers verband kan houden met het hoge percentage nieuwkomers op de markt, knikt Vermeulen na een korte aarzeling bevestigend. “De starters beginnen over het algemeen aan de onderkant van de markt. Met scherpe, noem het lage prijzen, proberen zij een plaats te veroveren. Dat kan gevolgen hebben voor de gevestigde ondernemers, dat is duidelijk.”

Met 8,2 is het percentage startende bouwbedrijven in West-Brabant fors te noemen, stelt Vermeulen. Zeker in vergelijking met 1997 toen het groeipercentage nog op 5,6 was vastgesteld.

In hoeverre deze starters tot solide ondernemingen zullen uitgroeien, zegt de voorzitter van de Kamer van Koophandel niet te kunnen voorspellen. “Duidelijk is dat momenteel veel mensen nogal wat aan hun woning laten doen. Ze maken daarmee natuurlijk gebruik van de lage rentestand. Het gevaar is dat op het moment dat de rente maar even gaat stijgen, dit gevolgen heeft voor de verbouwingsmarkt. Dan is het maar de vraag of de starters zich staande weten te houden. De eerste twee jaar van een beginnende onderneming zijn cruciaal. Komen ze die door, dan redden ze het meestal wel. Dan hebben ze een klantenkring en naamsbekendheid opgebouwd en spreken wij van doorstarters.”

Kennis

Op het moment dat een bedrijf zich bij de Kamer van Koophandel komt inschrijven, zal niemand de ondernemer in spe aan- danwel ontmoedigen.

“Als iemand aan de balie komt die de driehonderdduizendste pizzabakker van Breda wil worden, zal onze medewerker die man of vrouw een spiegel voorhouden. Maar gewoonlijk gaan we ervan uit dat de mensen dondersgoed weten waar zij aan beginnen. Hoewel”, voegt Vermeulen er snel aan toe, “je ziet de laatste tijd wel dat de basale kennis van het ondernemen, hoe zal ik het zeggen, wat minder gelukkig is. En dan heb ik het puur over zaken als omgaan met btw-kwesties en opstellen van een businessplan. Voorheen kwamen dit soort onderwerpen natuurlijk aan de orde in de lesstof voor het algemeen ondernemingsdiploma. Maar ja, dat diploma is steeds minder vereist. Ik maak mij daar toch zorgen over.”

Valkuilen

Om de basiskennis toch enigszins bij te brengen, zet de Kamer van Koophandel zogenoemde startersoriëntatiebijeenkomsten op. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de aspirant ondernemers van alles te horen over hoe een onderneming het best kan worden opgezet en op welke wijze de kans op voortzetting van de bedrijfsvoering het grootst is.

Onderwerpen als financiën en financiering en de vestigingswetgeving passeren de revue. Getuige het aantal inschrijvingen zijn de avonden een doorslaand succes. “Voor dit jaar staan al weer zestien bijeenkomsten op het programma”, verklaart Vermeulen. “We proberen de enthousiastelingen, starters verkeren meestal in een euforische stemming, te behoeden voor valkuilen in het bestaan van een beginnende ondernemer. En er zijn echt meer valkuilen dan zij van tevoren beseffen-“

Reageer op dit artikel