nieuws

Betonproductenindustrie krijgt les op maat

bouwbreed

De betonproductenindustrie kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijven. Met een groter aanbod branchespecifieke cursussen en een bedrijfsgerichte aanpak wil de Bond van Fabrikanten van Betonproducten (BFBN) het opleidingsniveau in deze sector naar een hoger niveau tillen. “Bedrijven willen steeds meer maatwerk.”

De brancheorganisatie in Woerden biedt haar leden ruim tien praktijkgerichte opleidingen, variërend van betonvakman, tekeninglezen tot integrale kwaliteitszorg. “Ons aanbod willen we optimaal laten aansluiten op de behoeften van onze leden”, zegt M. Keesom, hoofd van de Afdeling Opleidingen Betonproductenindustrie bij de BFBN.

Keesom is aangetrokken om de opleidingsbehoefte in de branche te vertalen naar concrete opleidingen. “Uit een onlangs gehouden inventarisatie onder onze leden blijkt, dat in verband met de verdere automatisering van het productieproces een aanpassing van het cursusaanbod gewenst is”, licht zij toe. “Een opleiding machineoperator zou in een behoefte voorzien. Daarnaast is een aantal bestaande cursussen toe aan herziening. Zelfverdichtend beton is een innovatieve ontwikkeling die in de opleiding Betonvakman zeker aan bod moet komen.”

Middenkader

De door de bond ontwikkelde cursussen zijn specifiek bedoeld voor bedrijven in de betonproductenindustrie en worden gegeven door docenten die zelf over de nodige praktijkervaring beschikken. “We willen niet op de stoel zitten van de Betonvereniging – hèt kennisoverdrachtscentrum op gebied van beton”, benadrukt Keesom. “Incidenteel werken we samen, dat heeft onder andere geleid tot de cursus bouwen in geprefabriceerd beton.”

De wil om vakkennis te vergroten is volgens Keesom groot, maar opleidingen moeten wel worden ingepast in of buiten werktijd. Zij signaleert een toenemende belangstelling naar meer bedrijfsintern gerichte cursussen. “Bedrijven willen steeds meer maatwerk”, verklaart zij. “Alle door ons ontwikkelde algemene opleidingen kunnen dan ook in principe bedrijfsintern worden gegeven. Veel (productie)medewerkers kunnen nu eenmaal niet lang worden gemist. We zoeken dan naar een oplossing. Bij IBC Betonbouw BV in Best geven we nu voor het eerst een cursus om half acht ’s ochtends.”

De meeste BFBN-cursussen zijn gericht op vbo-niveau, maar het is niet alleen die groep waarop de BFBN wenst te richten. “Ons streven is om het cursusaanbod op mbo- en hbo-niveau verder uit te breiden. Zo bestaat er veel belangstelling voor een specifieke cursus leidinggeven voor het middenkader”, verklaart zij.

Ook aan imagoverbetering valt nog het nodige te doen. “Een modelmaker komt bijna vanzelfsprekend op een bouwplaats terecht, maar is ook in de betonproductenindustrie hard nodig. Het maken van mallen is een heel creatief beroep, zeker met zelfverdichtend beton. In de nabije toekomst willen we de contacten met het reguliere onderwijs intensiveren. Docenten moeten weten wat de betonproductenindustrie te bieden heeft.”

Het “doorsijpelen van lesmateriaal over nieuwe ontwikkelingen” zou aanzienlijk sneller kunnen.

“Door lesbrieven en voorlichtingsmiddagen hopen wij dat te bewerkstelligen.”

‘Opleiding mag werk niet in dewar sturen’

Reageer op dit artikel