nieuws

Beter klaslokaal verbetert technisch onderwijs

bouwbreed

Het elektrotechnisch onderwijs is gebaat bij grotere lokalen waar docenten gecombineerd praktisch en theoretisch onderricht kunnen geven. Voor (technische) scholen gelden evenwel bouwnormen die niet in dergelijke ruimten voorzien. Het is aan de landelijke overheid gemeenten te helpen met de realisatie van zogeheten combilokalen.

Voorzitter M. Jacobs van het Platform Elektrotechniek vindt het aantal vierkante meters niet de belangrijkste voorwaarde voor een adequate scholenbouw. Combilokalen zijn niet per definitie duurder dan traditionele. Op een bijeenkomst in Utrecht van het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische bedrijfstak (OFE) rekende hij voor dat anders ingerichte lokalen goedkoper kunnen uitvallen. Het fonds reserveert een half miljoen gulden voor het moderniseren van technische onderwijsruimten. De scholen moeten dan eenzelfde bedrag vrijmaken. Jacobs hoopt dat het ministerie van onderwijs en wetenschappen eveneens een half miljoen gulden voor het project uittrekt. Gastspreker staatssecretaris K. Adelmund denkt dat voortijdige schoolverlaters het tekort aan vaklieden in de elektrotechniek aanmerkelijk kunnen verminderen. Uitvallers zijn niet langer meer veroordeeld tot levenslange werkloosheid, maar vinden over het algemeen snel een betrekking. Bedrijven moeten om die reden meewerken aan programma’s voor werkend leren. Een project van de FME in Rotterdam-Schiebroek bewees eerder het voorspelde succes van deze aanpak. Wanneer scholen nauwer samenwerken met bedrijven , krijgen ook docenten de kans zich door middel van stages op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op hun technische vakgebied. Adelmund vindt dat elke technische leerling na het reguliere onderwijs een plaats moet krijgen op de Regionale Opleidings Centra.

Intrasectoraal

Het Platform en de staatssecretaris hebben hoge verwachtingen van de zogeheten intrasectorale opleiding. Onderwijskringen zijn nog niet geheel van de waarde overtuigd. Een leerling die intrasectoraal onderricht krijgt, kan evenwel over verschillende technische vakken meepraten. Zo verbreed diens kennis en is breder in te zetten. En juist dat laatste slaan ondernemers hoog aan. Niet in de laatste plaats omdat leerlingen dan langer bij een bedrijf blijven.

Voorzitter R. Meijer van het OFE ziet rond dat laatste steeds meer problemen rijzen. De bedrijfstak heeft niet de meest moeilijk vervulbare vacatures, maar ze blijven wel langer openstaan dan in andere branches. Een fors aantal schoolverlaters kiest voor elektrotechniek. Echter: zo’n 70 procent van de werknemers die van baan veranderen, komt terecht bij ondernemingen en instellingen buiten de installatietechniek.

De opleiding biedt uitstekende perspectieven maar die lijken vooral buiten de bedrijfstak te vinden. Het OFE wil dat tij met betere carrièrekansen keren.

Reageer op dit artikel