nieuws

Archeologisch onderzoek naar roemruchte porseleinfabriek

bouwbreed Premium

loosdrecht – Met een eenmalige subsidie van negenduizend gulden hoopt de Historische Kring Loosdrecht (HKL) binnenkort archeologisch onderzoek te verrichten. Het onderzoek behelst tracering van de roemruchte Loosdrechtse porseleinfabriek waarvan alle sporen lijken te zijn gewist.

Over het tegenwoordig zo kostbare porselein alsook over de fabricage ervan is veel bekend, maar over de plek waar de fabriek heeft gestaan tast men in Loosdrecht al jaren in het duister. Maar voordat de archeologen met hun spitwerk kunnen beginnen, moeten zij wachten op goedkeuring van de provinciaal archeoloog van Utrecht en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Daarna kan het plan van aanpak verder worden uitgewerkt.

Vermoedelijk heeft de fabriek gestaan op het thans braakliggende terrein aan de Oud Loosdrechtsedijk, eigendom van de gemeente. De fabriek is gebouwd in opdracht van de vermogende dominee De Mol. Begaan met het lot van zijn gemeenteleden, die van de honger bijna omkwamen, predikte hij niet alleen het evangelie, hij bracht het vooral in praktijk. De porseleinfabriek echter heeft vanwege de toenmalige moordende concurrentie van Engelse en Duitse fabrikanten slechts tien jaar, van 1774 tot 1784, stand gehouden. Het leverde de dominee uiteindelijk verlies van zijn hele vermogen en zijn gezondheid op. De spaarzame plattegronden en kaarten uit die tijd bieden de HKL geen enkel houvast over de ligging van de fabriek.

Richtlijnen

Onder aanvoering van enkele leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland pakt de HKL het archeologisch onderzoek zelf aan. J. Mol: “Wij gaan volgens de richtlijnen van deskundigen aan het werk, sleuven graven en met speciaal gehuurde apparatuur de bodem onderzoeken. Uiteraard hopen we op belangrijke vondsten, fundering van de ovens die duiden op de voormalige fabriek. Als we die vinden, moeten specialisten het werk voortzetten. Dan is de subsidie van negenduizend gulden natuurlijk ontoereikend.”

De gemeente Loosdrecht zit bepaald niet te wachten op brokstukken uit een antiek verleden. Op de inmiddels geruimde plek namelijk, waar onlangs een school is afgebroken, wil zij een nieuw dorpscentrum bouwen.

Reageer op dit artikel