nieuws

Arbeidsomstandigheden

bouwbreed Premium

De bouw krijgt vanaf 1 september twintig arbo-voorlichters. Dinsdag ondertekenden de sociale partners een intentieverklaring over verbetering van de arbeidsomstandigheden. Binnen een jaar moeten er concrete afspraken liggen over onderwerpen als werkdruk, fysieke belasting, kwarts en oplosmiddelen.

Dat zal toch nog een hele klus worden. Het vertrekpunt is niet ongunstig, maar de onderhandelingen zullen taai zijn. Over een aantal zaken zijn al vrij concrete afspraken gemaakt. Zo moet het niet moeilijk zijn overeenstemming te bereiken over het gebruik van oplosmiddelen. Van het wettelijk verbod voor schilderwerk binnenshuis gaat ongetwijfeld een voorbeeldwerking uit. Maar de vakbeweging heeft daar wel twintig jaar op moeten wachten. Te lang.

Ondanks het grote gevaar voor de gezondheid, werd de bouwsector in 1998 uitgezonderd van de wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan kwarts. Werkgevers en werknemers neigen ertoe de wettelijk grenswaarde met de helft te verminderen, overeenkomstig een recent SER-advies. Afspraken over invoering en ontwikkeling van nieuwe technieken en maatregelen liggen moeilijker. De convenantpartijen zullen hierover nog wel een flink robbertje vechten. Voor aanbevelingen uit een recent rapport van Sociale Zaken over werken met kwarts in de bouw voelde bijvoorbeeld het AVBB weinig.

Voorzitter Brinkman wees dinsdag terecht op de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, maar zijn eigen bijdrage was magertjes. Veilig en gezond werken, mits het past binnen de technische en economische mogelijkheden in de bouw – van zo’n opmerking gaat geen overtuigingskracht uit. Het wekt de indruk dat economische argumenten belangrijker zijn dan goede arbeidsomstandigheden, zoals metselaars inmiddels ervaren hebben met (te) zware metselblokken.

De vakbeweging gelooft heilig in de convenanten van de

bebouwde polder. Maar ook leeft in bestuurlijke kringen de overtuiging dat werkgevers de convenanten alleen ondertekenen omdat ze er financieel beter van worden. Achterdocht die niet bevorderlijk is om werkgevers over de streep te trekken.

Intusssen neemt de instroom van wao-ers weer toe. Het is dus van groot belang dat alle partijen nieuw élan tonen om gezamenlijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Reageer op dit artikel