nieuws

Applaus voor salto in sociale zekerheid

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer had liever meer in detail getreden over de ommezwaai in de sociale verzekeringen. Maar minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewaakte gisteren in het debat magistraal de hoofdlijnen.

De overgrote meerderheid van het parlement is het in meerderheid eens met de nieuwe Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. De claimbeoordeling, uitvoeringsstructuur en premie-inning komen in publieke handen. De reïntegratie wordt een privaat onderdeel. Voor de werkzoekenden, arbeidsongeschikten en werkgevers die personeel zoeken is straks één gebouw van belang: het Centrum voor Werk en Inkomen. Van daaruit worden cliënten begeleid en gevolgd door een case-manager. De minister blijft verantwoordelijk voor het gehele proces. De Raad voor Werk en Inkomen, waarin de sociale partners zitten, dient als adviesorgaan voor de minister. Maar zijn advies zal niet bindend zijn.

De motie van de SP om ook de reïntegratie publiek uit te voeren, zal volgende week vermoedelijk weinig steun krijgen.

Binnen afzienbare tijd komen de nieuwe minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken met een notitie over het poortwachtersmodel voor de wao, het volgproces voor cliënten, de invulling van de uitvoeringsstructuur sociale verzekeringen en de vormgeving voor de reïntegratie.

Reageer op dit artikel