nieuws

Akkoord uta-cao stemt alle partijen tot tevredenheid

bouwbreed

den haag – Na zeven onderhandelingsronden hebben werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over de uta-cao. Belangrijkste onderdeel is een loonsverhoging van in totaal 6,5 procent over een periode van twee jaar. De afspraken gelden, met terugwerkende kracht, van 1 maart vorig jaar tot en met 28 februari 2001.

Zowel werknemers als werkgevers zijn zeer tevreden over de gemaakte afspraken. De werknemers hebben de gewenste 3,5 procent loonsverhoging voor het komende jaar te pakken, en zagen op hun beurt af van twee atv-dagen. “Die twee atv-dagen waren voor ons zeer lastig gezien de krapte op de arbeidsmarkt”, zegt werkgeversonderhandelaar Ton Hokken van het AVBB. “Maar nu de vakbonden die twee dagen hebben laten vallen, is de loonontwikkeling zeker verantwoord.”

Over 1999 krijgen de ruim veertigduizend werknemers die behoren tot het uitvoerend, technisch en administratief personeel (uta) nog een verhoging van 3 procent en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. Tot 1 maart 2001 komt er nog eens 3,5 procent bij.

De eenmalige eindejaarsuitkering voor wao’ers wordt met ingang van december dit jaar verhoogd tot 1100 gulden. Wao’ers die voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt waren en nu weer een jaar aan het werk zijn, krijgen een stimuleringsuitkering van maximaal 2500 gulden. Werknemers vanaf 55 jaar krijgen met ingang van 1 maart een extra seniorendag en mogen dit jaar 0,8 procent van hun loon gebruiken voor vroegpensioen of extra seniorendagen. Ingezette werkgelegenheidsprojecten krijgen de komende twee jaar een vervolg.

Onderhandelaar Frans Kokke van de Bouw- en Houtbond FNV noemt de verhoging van de werkgeversbijdrage voor kinderopvang tot 4500 gulden per kind een belangrijk succes. In het geval rekeningrijden wordt ingevoerd, volgt nieuw overleg tussen de sociale partners. Kokke zegt het logisch te vinden dat die kosten voor rekening van de werkgevers komen.

Dunner

Beide partijen hebben voorts afgesproken dat er een studie komt naar de modernisering van de cao, zodat meer maatwerk mogelijk is. Hokken: “Wij zijn het ermee eens dat het cao-boekje dunner en toegankelijker moet worden. De ballast moet eruit.” De arbeidstijden zullen ook onderwerp van verdere studie zijn. Zo komt er onderzoek naar mogelijkheden voor sparen voor verlof en het inleveren van atv-dagen voor vroegpensioen.

Reageer op dit artikel