nieuws

Aangepaste kribben stroomlijnen rivier

bouwbreed

De kribben langs de Nederlandse rivieren zorgen sinds jaar en dag voor het vastleggen van de stroomgeulen in breedte en diepte. De huidige kribben voldoen niet meer. Onderzoek moet aangeven welke aanpassingen nodig zijn.

De rivierafvoeren zullen door toename van de neerslag als gevolg van veranderingen in het klimaat blijven oplopen. De kribben, die sinds het begin van de negentiende eeuw voor het reguleren van de rivier zijn aangelegd, staan haaks op de stroomrichting. Met de steeds hogere rivierafvoeren verhinderen deze kribben een snelle afvoer van water. Dat heeft tot gevolg dat het water nog hoger komt te staan. Om dit te voorkomen, moeten de de kribben worden verlaagd. Ook is een andere vorm van de kop van de krib wenselijk om zo de erosie rond de koppen beperkt te houden.

De Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat doet momenteel onderzoek naar de gevolgen van verlaging van de kribben voor de vaargeul en de bodemligging van de rivier. Onderzocht wordt onder meer het verflauwen van het benedenstroomse talud van de krib. Bij hoog water geeft dat minder weerstand voor de totale rivierafvoer, bij laag water blijft de krib functioneren. Ook het verlagen van de kruinhoogte van kribben wordt bekeken. De nadelige effecten op de vaargeul worden afgewogen tegen de voordelen.

Reageer op dit artikel