nieuws

Zonnepanelen als gevelplaten

bouwbreed

Zonnepanelen als gevelbekleding, waarbij esthetica hoger scoort dan de energie-opbrengst. Het is in Duitsland reeds een vertrouwd beeld bij prestigieuze gebouwen. In Nederland staat die markt nog in de kinderschoenen. Toch liggen bij de Novem ongeveer tien aanvragen voor dit soort projecten. Eén van de grotere projecten behelst de toepassing van zonnepanelen op de nieuwe klimaatgevel van het faculteitsgebouw Beheer en Bestuurskunde van de Universiteit Twente.

Verticaal geplaatste zonnepanelen leveren circa dertig procent minder kilowatts op dan panelen onder de ideale hoek op het dak. Niettemin kunnen deze panelen een fraai gevelbeeld opleveren, vinden opdrachtgevers. Ze zijn er in diverse kleuren: behalve blauw ook zwart, groen, goud en zelfs paars. Opdrachtgevers nemen voor lief dat de energie-opbrengst beduidend minder is. De uitstraling van de gevel en het milieuvriendelijke imago dat je met de toepassing van zonne-energie verdient, tellen des te meer.

Milieuvriendelijk

Projectleider H. Laurent van Sunergie, die het project op de Universiteit Twente begeleidt en uitvoert, laat het zonder blikken of blozen weten. “Wij denken dat de gevel een prachtige uitstraling krijgt. Daarnaast wil de UT laten zien dat ze een milieuvriendelijke instelling is. De toepassing van zonne-energie is in dit geval niet honderd procent functioneel.”

Het is nog niet duidelijk hoeveel panelen worden geïnstalleerd. De projectleider schat ongeveer driehonderd vierkante meter. Bekend is dat een vierkante meter fotovoltaïsche cellen (ongeveer een paneel) circa 1400 gulden kost. Dus bedraagt de investering 420.000 gulden. Het Rijk verstrekt meestal 25 à 40 procent subsidie, plus een bijdrage van het energiebedrijf. De zonnepanelen blijken bij dit project niet de duurste component in het totale gevelconcept. De UT blijft binnen het totale budget van twaalf miljoen gulden dat voor de nieuwe gevel en gebouwrenovatie is uitgetrokken.

Volgens woordvoerder Schalkwijk van Novem is er gerede kans op financiële ondersteuning, al kent hij het project niet persoonlijk. “Het hangt af van het soort project en de redelijkheid van de opgevoerde kosten. Heeft het project een basis in de markt? Het lijkt er wel op, omdat fabrikanten zich op deze toepassing hebben gestort. Als de meerprijs van zonnepanelen aan de lage kant blijft, neemt de gebruiker genoegen met een lagere energie-opbrengst.”

Uitwisseling

Groot voordeel van de toepassing in de nieuwe gevel van het UT-gebouw is, dat uitwisseling met glaspanelen mogelijk blijkt. De glazen stolp wordt op een meter afstand van de bestaande gevel gezet. De luchtspouw zorgt voor een betere thermische isolatie. Rook- en ventilatieluiken worden aangebracht. De mechanische luchtbehandelingsinstallaties worden op dak gezet. In de kantoorruimten zijn in het plafond inductiesystemen met een geïntegreerd koelwaterelement aangebracht. De warmtelast wordt voor zeventig procent afgekoeld. Het zelfregelende systeem moet voor een aangenamer klimaat zorgen.

In elk geval voldoet de UT aan de doelstelling van het convenant dat universiteiten in Nederland vier jaar geleden met elkaar hebben gesloten: een reductie van het energieverbruik met tien procent ten opzichte van 1996. De Universiteit Twente hoopt dat de nieuwe gevel er voor september staat.

Reageer op dit artikel