nieuws

Zoetermeer tegen extern onderzoek

bouwbreed

Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar het bestuurlijk handelen in het Oosterheem-debacle. De Zoetermeerse gemeenteraad heeft een motie hiervoor van D66, Groenlinks en de SP verworpen. Wel wordt intern nog bekeken hoe de affaire rond de bouwlocatie zo desastreus heeft kunnen verlopen.

De collegepartijen steunden maandagavond unaniem het college van B en W dat er niets voor voelde een extern bureau een onderzoek te laten doen naar de bestuurlijke perikelen rond de Vinex-locatie Oosterheem. In een reactie zegt ook woordvoerder Vrooman van de Bouwcombinatie Oosterheem niet op zo’n onderzoek te zitten wachten. “Wat schiet je er mee op. Het is toch achteraf praten.” Wel geeft hij toe “juristen nog eens naar de contracten te hebben laten kijken”. Volgens verantwoordelijk wethouder Jenné lagen de kaarten echter duidelijk op tafel: De gemeente heeft bewust een risico genomen door een bouwvergunning af te geven zonder dat de vereiste mer-procedure was afgerond. “Maar dat besluit hebben we hier met z’n allen genomen”, zo hield hij de raad nog maar eens voor. De gevolgen zijn bekend. De Haagse rechtbank verbood eind vorig jaar de bouw waarna de koop- aannemingsovereenkomsten werden ontbonden. Als het meezit, kan pas in september met de bouw van 8000 huizen op Oosterheem worden begonnen.

Verzuimd

Volgens de fracties van D66, Groenlinks en de SP heeft Jenné verzuimd te melden dat de provincie de kwestie als zeer risicovol bestempelde. Dat heeft de provincie nog eens in een vertrouwelijke brief aan het Zoetermeerse college in juli vorig jaar aan B en W kenbaar gemaakt. Tegelijkertijd schreven GS dat, mocht de kwestie op een rechtszaak uitdraaien, de provincie daarin geen partij zou zijn. Saillant detail is dat deze brief pas kwam nadat de gemeenteraad met de bouwvergunning had ingestemd. D66-woordvoerder Huisman: “Wij zijn hiervan nooit op de hoogte gesteld. Dat is toch vreemd? Omdat wij allemaal betrokkenen zijn, maakt dat een onafhankelijk onderzoek meer dan gewenst.” Jenné, bijgestaan door burgemeester Van Leeuwen, betoogde dat een vertrouwelijke brief aan het college van een hoger bestuursorgaan nimmer openbaar mag worden gemaakt. Wel zei de wethouder Ruimtelijke Ordening dat de waarschuwing van GS hem persoonlijk had verbaasd, omdat toenmalig gedeputeerde Heikoop “mij nooit iets in die richting heeft duidelijk gemaakt.” Omdat de vakantieperiode al was ingegaan heeft de wethouder dit “laten zitten.” De verbazing hierover was alleen bij de oppositiepartijen en op de volgepakte publieke tribune merkbaar. Twee vertegenwoordigers van de zes kopersverenigingen hadden daarvoor al op een onafhankelijk onderzoek aangedrongen. “Als gedupeerde kopers hebben we daar recht op”, meent woordvoerder Schipaanboord van de aspirant- kopers. “Het zou geen goede zaak zijn als de gemeente of de gemeenteraad zelf een onderzoek gaat houden naar het eigen optreden”, vervolgt hij. “In dat geval zou de uitkomst, behalve zeer voorspelbaar, altijd omstreden blijven.” De raad volstaat nu echter met een interne evaluatie die eind maart klaar moet zijn.

Kou

Het was duidelijk dat de overeenkomst die de gemeente vorige week met de marktpartijen heeft gesloten, veel kou uit de lucht had gehaald. Zoals bekend neemt de Bouwcombinatie Oosterheem de verliezen voor haar rekening en krijgen alle oorspronkelijke aspirant-kopers de kans dezelfde woning tegen dezelfde prijs te kopen als vorig jaar. Wethouder Jenné moet van de raad nog wel exact aangeven wat deze deal precies inhoudt. “Want”, zo benadrukte Haan van de PvdA-fractie, “bouwers en ontwikkelaars staan nu eenmaal niet te boek als filantropische instellingen”.

Reageer op dit artikel