nieuws

Westerscheldetunnel voor politiek een matglazen bol

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer heeft moeite met haar ‘bijrol’ in grote projecten, waarvoor een design- en construct contract is afgesloten. De meeste vragen die de Vaste Kamercommissie gisteren stelde aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, kon de bewindsvrouw dan ook niet beantwoorden.

Wat kan er nog meer misgaan bij de bouw van de tunnels, wie is er aansprakelijk voor de vertragingen, wat zijn de financiele consequenties voor het Rijk en waarom krijgt de Kamer de voortgangsrapportages zo laat? Netelenbos moest bij herhaling verduidelijken dat de regie niet bij het Rijk ligt, maar in handen van de NV. Het Rijk en de provincie Zeeland zijn slechts aandeelhouders.

Het verzoek van de Kamer een extern projectoordeel te vragen, kon de minister om die reden evenmin honoreren. “Dat is pas aan de orde als de NV haar afspraken niet nakomt. Daarvan is nog geen sprake.”

De politiek kan op dit moment weinig meer doen dan hopen op een goede afloop. Volgens de laatste informatie van Netelenbos kan het boren volgende week weer beginnen. Of de opgelopen vertragingen kunnen worden ingelopen, is nog onduidelijk.

Wel is bepaald dat het financiele risico van te late oplevering bij de aannemer liggen. De Combinatie Middelplaat Westerschelde hangt een boete boven het hoofd van twee ton per dag tot een maximum van totaal 30 miljoen gulden, ingaande april 2003.

Reageer op dit artikel