nieuws

‘We zien wel wat de rechter doet’

bouwbreed Premium

Bouwbesluitexpert Nico Scholten van TNO Bouw kan goed begrijpen waarom het Bouwbesluit bij de brandweer op weerstanden heeft gestuit. “In de pre-Bouwbesluitperiode bepaalden zij de regels. Nu mogen zij er niks aan toevoegen en niks van afdoen. Natuurlijk ligt het psychologisch moeilijk als zij iets ongewenst vinden en het toch moeten accepteren.”

“Ik word soms opgebeld. Zeggen ze ‘ik wil dit of dat verbieden, maar mag ik dat eigenlijk wel?’ Als we het niet eens worden, zeggen we ‘we zien wel wat de rechter doet’.”

Brandveiligheid ligt gevoeliger dan andere veiligheidsthema’s. De dreiging die van de vraag ‘moeten er eerst doden vallen?’ uitgaat, zet de partijen op scherp.

“Als je dertig seconden door rook van zestig graden loopt, kun je het niet meer navertellen”, is ook bouwbesluitadviseur en architect Henk van Zeeland zich goed bewust van de heikele aspecten van de brandveiligheid. “Is het dan raar”, verklaart hij de ogenschijnlijke onnodigheid van veel regels, “dat in de bouwregelgeving staat dat de vluchtweg niet langer mag zijn dan dertig meter in de ingedeelde situatie (met tafels en stoelen), en twintig meter in de ongedeelde situatie.”

“Fameus”, noemt een van de geinterviewden de discussies tussen Binnenlandse Zaken en VROM over brandveiligheid. “De brandweer was eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Omdat brandveiligheid meer dan andere omstandigheden is gebonden aan lokale omstandigheden, kreeg de brandweer ruime gelegenheid invloed uit te oefenen, meer dan andere belangengroeperingen.”

Reageer op dit artikel