nieuws

Waterschappen weigeren miljoenenschade te betalen

bouwbreed

hengelo – De waterschappen Regge en Dinkel en Groot Salland weigeren schadevergoeding te betalen aan MilieuTech Beheer, aandeelhouder van de failliete slibverbrandingsfabriek STVM uit Hengelo. Eind vorige week moesten de schappen vier miljoen gulden overmaken, vooruitlopend op een claim van 106 miljoen gulden. Het Nederland Arbitrage Instituut (NAI) bepaalde dit onlangs in een bindend tussenvonnis.

Het NAI wil meer uitleg over de totstandkoming van enkele verliesposten die MilieuTech heeft opgevoerd. Vandaar dat nog een hoorzitting volgt. Staking van de werkzaamheden, reparaties, gederfde winst over een periode van veertien jaar en het verlies van de installatie betekenen volgens de eisende partij een schade van 106 miljoen.

Regge en Dinkel en Groot Salland hebben een tegenclaim ingediend van zeventien miljoen gulden. Volgens voorzitter Erkelens van Regge en Dinkel werden deze kosten gemaakt voor de droging en opslag van het slib dat ze in de periode tussen 1994 en 1997 niet konden leveren aan STVM, omdat de verbrandingsoven kapot was.

De arbitragecommissie heeft geen boodschap aan deze claim en stelt dat de waterschappen aansprakelijk zijn voor de schade aan de installatie, die de fabriek uiteindelijk in maart 1997 fataal werd.

De waterschappen proberen nu op het laatste moment aan te tonen dat hun slib de goede samenstelling had. MilieuTech verwijt ze juist dat ze wat dat betreft jarenlang in gebreke zijn gebleven. De NAI is het daarmee eens.

“Het gehalte aan fosfor, stikstof en zwavel in het slib fluctueerden zodanig, dat de verbrandingsinstallatie eraan kapot ging”, concluderen het NAI en woordvoerder Zandijk van MilieuTech Beheer. Bovendien was de verbrandingswaarde te hoog.

Gevolgen

De gevolgen waren niet van de lucht: enorme stank in de omgeving en regelmatige schade aan de installaties. Voorts verwijt de eisende partij dat de waterschappen nooit bemonsteringen en analyses van het aangevoerde slib hebben uitgewisseld met de toenmalige fabriek. Dat stond wel in het contract.

“Wij zijn financieel kapot gemaakt door de waterschappen. Ze wisten dat de fabriek maar een soort slib aankon, we beschikten slechts over een lijn”, zegt Zandijk.

Reageer op dit artikel