nieuws

Water eist nu zijn plek op in verstedelijkt Nederland

bouwbreed

De economie heeft decennialang het water kunnen negeren. Maar de aaneengesloten bebouwing en de vernietiging van reservoirs eisen hun tol. De nieuwe Kansenkaart voor Waterberging geeft aan waar mogelijkheden voor bergingen zijn.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is vorig jaar begonnen met de opstelling van de landelijke Kansenkaart voor Waterberging. De kaart zegt iets over de mogelijke geschiktheid van gebieden voor waterberging, maar nog niets over de feitelijke beschikbaarheid ervan. Dat is afhankelijk van de mate waarin particulieren hun grond – al dan niet vrijwillig – willen verkopen.

De aanpak van wateroverlast wordt nu nog sterk bepaald door technische oplossingen. Maar het verrassingselement blijft nog altijd aanwezig. Dat wil het IPO niet meer. Het is nu de tijd voor de ontwikkeling van ruimtelijke oplossingen.

Voldoende

Bij het onderzoek is eerst uitgegaan van ruimtelijke oplossingen binnen het eigen beheersgebied. Voorkomen moet worden dat het probleem wordt afgewenteld op een ander gebied, waar de toevoer nauwelijks kan worden verwerkt.

In laag Nederland is in de beheersbare polders nog voldoende ruimte voorhanden. In hoog Nederland echter – met meer hellende gebieden – ligt dan anders. Niet in alle gebieden kan het probleem ‘maatwerkend’ worden opgelost. Hier zullen studies moeten uitwijzen of de waterberging buiten het zoekgebied meer bovenstrooms kan worden gevonden.

Is er een tekort aan ruimte, dan kunnen bestuurders mogelijk hun toevlucht zoeken in uitbreiding van de gemaalcapaciteit.

Berging in ‘haarvaten’ of versterking van de infrastructuur binnen het gehele watersysteem vormen eveneens een optie als in het zoekgebied zelf geen ruimte voorhanden blijkt te zijn.

Dubbelfuncties

In verstedelijkt gebied wordt in een aantal woonwijken een dubbelfunctie succesvol beproefd: een koppeling tussen wonen en waterberging.

Het is van het grootste belang, zo stelt het IPO, dat provincies samen met gemeenten en waterschappen inzicht verschaffen in de werkelijke beschikbaarheid van mogelijke bergingsgebieden.

De eerste aanzet is er al. Gemeenten moeten voortaan eerst met waterschappen overleggen voordat zij nieuwe bouwlocaties aanwijzen, zo publiceerde deze krant twee weken geleden.

Op de kaart zijn de gele gebieden geen kansrijke zoekgebieden voor waterberging. Daar is ook weinig wateroverlast te verwachten. In de grijze gebieden is evenmin waterbergingsruimte, maar op deze plekken is het risico van wateroverlast echter groot.

De Kansenkaart biedt geen pasklare oplossing, maar zet het probleem wel op de agenda.

Kansenkaart biedt geen pasklare oplossing

Geel: geen bergingsmogelijkheid, nauwelijks overlast. Grijs: geen berging, groot risico op overlast.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels