nieuws

Warmtewinning uit asfaltweg slaat aan

bouwbreed

Warmtewinning uit asfaltwegen lijkt een grote vlucht te gaan nemen. Inmiddels worden vier systemen getest en worden naast haalbaarheidsonderzoeken al ontwerpstudies verricht. Een probleem vormt nog de distributie van de gewonnen warmte.

Langzamerhand begint de energiewinning uit asfalt concrete vormen aan te nemen. Twee projecten zijn nu aangeland in de ontwerpstudiefase. Het ene betreft een aantal rotondes bij Waalwijk in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Het andere behelst een busstation in de gemeente Noordoostpolder. F. Smits van Arcade Bouw/Infra, via WinnerWay nauw betrokken bij de ontwikkeling van het systeem, verwacht dat die projecten eind dit jaar, begin volgend jaar in uitvoering komen. Ook een project bij Driel in de gemeente Heteren met warmtewinning uit een nog aan te leggen provinciale weg is veelbelovend. Deze week nog worden gesprekken gevoerd met de gemeente en de provincie Gelderland over de tweede fase van een haalbaarheidsonderzoek. Uit de eerste studie blijkt het project een goede kans van slagen te maken. De proef met warmtewinning uit het wegdek over de Haringvlietsluizen heeft aangetoond dat het systeem werkt. Inmiddels worden ook enige varianten op dit systeem beproefd. Onder meer gaat het daarbij om de ‘zonneweg’, een systeem met een watervoerende laag zoab (zowab) tussen twee lagen dicht asfaltbeton. Dit is een initiatief van Koninklijke Wegenbouw Stevin, in samenwerking met Kema. Ook wegenbouwer Ooms uit Avenhorn is met een systeem bezig. Hierbij wordt echter gebruik gemaakt van buizen in het asfalt, min of meer vergelijkbaar met de proef bij de Haringvlietsluizen. Smits zegt blij te zijn met de aandacht voor de warmtewinning. Hij benadrukt wel dat het de wegenbouwers er – terecht – vooral om is te doen zoveel mogelijk stukken weg aan te leggen. Zijn bureau voert zelf niet uit, maar geeft neutraal advies aan opdrachtgevers. Hierbij komen alle aspecten aan de orde van de aanleg van het wegvak tot de distributie van de verkregen warmte.

Liberalisering

En daar lijkt toch een probleem te zitten: hoe komt de warmte op de plaats van bestemming? De energiebedrijven staan niet te trappelen om mee te werken aan het systeem. “Ik heb wel eens de indruk dat ze het zo druk hebben met de liberalisering van de markt en de fusieperikelen, dat ze nieuwe ontwikkelingen niet meer interessant vinden”, verzucht Smits. Aan de andere kant geeft de liberalisering wel weer de mogelijkheid met een andere partij in zee te gaan dan het traditioneel in een bepaalde plaats werkend energiebedrijf, en zo het project toch van de grond te krijgen.

Reageer op dit artikel