nieuws

Wandschildering in een gebouw

bouwbreed

Niet zelden werd een wandschildering in een gebouw, ook al stond het op de monumentenlijst, door de plaatselijke timmerman of huisschilder opgeknapt, met alle schadelijke gevolgen van dien. Maar wie moet je dan vragen om een zeldzaam object op een verantwoorde wijze tegen verval te behoeden? Vrij Nederland heeft daarop een antwoord. Het weekblad maakt melding van de dit jaar opgerichte Stichting Restauratoren Register met honderdvijfentwintig specialisten op een website (www.restaurator.nl). Ze zijn allen beoordeeld op hun deskundigheid, opleiding en ervaring. Daarnaast hebben ze de verplichting om te documenteren welke handelingen ze hebben verricht en welke technieken en materialen zijn gebruikt, zodat de volgende restaurator decennia later precies kan achterhalen welke lijmsoorten, vernissen of verven zijn gebruikt.

Ondanks de sterke professionalisering binnen het vak, is het vak van restaurator nog altijd niet beschermd. Nederland telt zo’n zevenhonderd restauratoren. De huiver voor registratie is nog groot, maar dat zal wellicht verdwijnen als de overheid musea zal verplichten uitsluitend nog te werken met restauratoren uit het register.

Reageer op dit artikel