nieuws

Volglichtjes in weg begeleiden ritsende automobilist

bouwbreed

De strepen op de weg krijgen er in de toekomst wellicht een dynamisch broertje bij. Nadat vorig jaar op de A15 een proef werd genomen met een uit glasvezels opgebouwde dynamische wegmarkering, introduceert Vialis een concept dat gebruik maakt van LED-modules in het wegdek.

Het bedrijf verwacht dat het systeem onder meer geschikt is om het ritsen op de snelweg te vereenvoudigen en om aan te geven dat er tijdelijk een (smallere) rijstrook bijkomt.

Ritsen staat hoog genoteerd in de ergernis toptien van weggebruikers. Verkeersdeelnemers die op het laatste moment invoegen of, andersom, weggebruikers die een ander er niet tussen willen laten, zorgen voor veel ergernis en daardoor ook voor een haperende doorstroming op een ritslocatie. Of slecht ritsen werkelijk tot meer vertraging en files leidt is nooit aangetoond, maar vast staat wel dat het in de beleving van de weggebruiker een belangrijk probleem is.

Reclamecampagnes moeten daarom nu leiden tot een beter weggedrag. De in Haarlem en Zeist gevestigde fabrikant van verkeerssystemen Vialis (onderdeel van Koninklijke Volker Wessels Stevin) stelt een alternatieve oplossing voor. Het gaat om een dynamische wegmarkering. De bedoeling is om bij ritslocaties in plaats van ‘vaste’ verfstrepen, LED-modules in de weg te monteren.

De linker rijstrook – de strook waarop het invoegende verkeer zich bevindt – ziet bij het begin van de ritslocatie aan de rechterzijde een doorgetrokken, witte streep verschijnen. Hij mag daar dus niet meer inhalen. De automobilist op de middelste rijstrook – die verderop ruimte moet maken voor de ritser – wordt gedetecteerd door camera’s. Zijn snelheid wordt vastgesteld en afhankelijk van zijn snelheid en die van zijn voorganger, ziet hij voor zich een bewegend groen lichtje opdoemen. Het is de bedoeling dat hij dit met de auto meebewegend lichtje volgt. Het systeem is zo afgesteld, dat het groene lichtje precies voldoende ruimte schept om op de invoegplek de ritser in te laten voegen.

Sciencefiction

Zowel de doorgetrokken streep als het groene ‘volglichtje’ worden door de LED-modules uitgestraald. De witte streep is voor alle weggebruikers te zien, het groene volglichtje is alleen zichtbaar voor de automobilisten op de middelste rijstrook. “Het klinkt misschien als sciencefiction, maar dat is het zeker niet”, zegt Nico Haazebroek van Vialis. “Alle noodzakelijke componenten zijn gebaseerd op bestaande en bewezen technologie. Samen met de TU Delft is een samenhangend concept samengesteld. De kunst is nu om in een praktijkproef te tonen dat de techniek ook in haar integraliteit werkt.”

De LED-profielen bestaan uit een geëxtrudeerd onderhuis van glasvezelversterkt polycarbonaat, waarop een koelprofiel wordt geplaatst. Het koelprofiel dient om de door de LED’s geproduceerde warmte af te voeren en is zo vormgegeven dat de printplaten en LED’s erop gemonteerd kunnen worden.

De constructie wordt afgedekt met een bovenhuis, dat eveneens van glasvezelversterkt polycarbonaat is gemaakt. Op de plaatsen waar de lenzen komen, wordt een transparant polycarbonaat aangebracht. Af fabriek zijn de profielen zes meter lang. Voordat ze de weg ingaan, worden ze op een lengte van driehonderd meter voor en na het aansluitpunt aan elkaar gekoppeld en in het wegdek gefreesd.

De ondersteuning bij ritslocaties is maar één van de toepassingen die volgens Vialis in het verschiet liggen. De dynamische lijnen kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een weg die normaal uit drie rijstroken bestaat een extra rijstrook te geven door alle stroken iets te versmallen. Door de desbetreffende LED-strepen aan of uit te zetten, kan de markering snel aan de nieuwe breedte worden aangepast. Ook bij toeritdosering en andere dynamische verkeersmaatregelen kunnen de dynamische volgstrepen hun diensten bewijzen, verwacht de fabrikant.

Duurzaamheid

Met een vergelijkbaar systeem is vorig jaar ervaring opgedaan in een proef op de A15 tussen Papendrecht en Wijngaarden, zij het dat hier glasvezelmodules zijn gebruikt. Problemen met de duurzaamheid van de modules leidden ertoe dat de proef vorig najaar voortijdig is afgeblazen.

Haazebroek verwacht dat de LED-modules deze problemen niet zullen kennen, doordat er voor een stabiele constructie in het wegdek wordt gekozen, zonder dat naderhand bitumen hoeven te worden ingegoten. Dat zorgt volgens hem voor een bedrijfszekere en steviger constructie.

Het bedrijf denkt de dynamische wegmarkering – voorlopig met projectnaam ‘VialisLine’ – eind van dit jaar te hebben uitontwikkeld. Het de nu bedoeling in overleg met Rijkswaterstaat een proeflocatie te zoeken waar het systeem in de praktijk kan worden getest.

De automobilisten worden met behulp van borden én groene LED-lampjes in het wegdek naar de gewenste rijbaan gedirigeerd.

De LED-module zoals deze bij ritslocaties in het wegdek wordt aangebracht.

Reageer op dit artikel