nieuws

Vissersvloot maakt plaats voor woningen Katwijk op paar locaties na volgebouwd

bouwbreed

De visserij speelde in het vroegere Katwijk een belangrijke rol. Voor veel inwoners was het een rijke bron van inkomsten. Anno 2000 ligt de kustgemeente er heel anders bij. Vissers zijn er nauwelijks meer en in het havengebied is amper nog een schip te vinden. Bouwactiviteiten zijn er daarentegen nog volop.

Oud mag het veertigduizend inwoners tellende Katwijk wel worden genoemd. “De oudste kerk die we hier hebben stamt geloof ik uit de twaalfde of dertiende eeuw”, zegt A. de Best, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.

Oorspronkelijk waren er twee dorpen: Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. “Beide hadden een eigen dorpskern, maar in de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn die meer en meer samengesmolten.” Zo ontstond Katwijk.

De nieuwbouwactiviteiten staan sinds 1994 in het teken van het gemeentelijk structuurplan. Daarin neemt het voormalige havengebied een belangrijke plaats in. De Best: “Het was een verouderd industrieel gebied, gelegen aan het kanaal dat Katwijk met de zee verbond. Vroeger lag hier ’s winters de schippersvloot, maar met het teruglopen van de visserij kwam ook de functie van het Havengebied ter discussie te staan.”

Uiteindelijk werd de keuze gemaakt om er een woongebied van te maken. Dat gebeurt in fasen. Nu wordt gebouwd aan de vierhonderd woningen van Princehaven. In 2004 volgt de tweede fase, in het kader waarvan eveneens vierhonderd woningen worden gebouwd. Daarna, in 2007 of 2008, zal het resterende deel van Fase III worden bebouwd. Resterend, omdat er nu al tweehonderd woningen worden gerealiseerd onder de naam Aqua Nova. “Dat wordt een heel maritiem gebeuren”, aldus De Best. “De woningen worden er namelijk op het water gebouwd.”

Een andere grote locatie waar nu al twee tot drie jaar wordt gebouwd is Zanderij Westerbaan. De Best: “En dat gaat nog wel een jaar of vier voort. Uiteindelijk zal hier een nieuwe wijk zijn gebouwd van 1050 woningen.”

Daarmee is de koek in Katwijk min of meer verdeeld. “We overleggen nog met Noordwijk over de bouw van een vijfhonderdtal woningen op een stuk van het terrein van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dat zou in 2005 aan de beurt kunnen zijn.”

Bij de gemeente staan momenteel 1900 woningzoekenden ingeschreven die op zoek zijn naar passende huisvesting.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels