nieuws

Videobewaking bij wegwerkzaamheden

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat denkt aan videocamera’s bij wegwerkzaamheden om daarmee agressief en onveilig gedrag van automobilisten in beeld te brengen.

Directe aanleiding vormt het uit de hand gelopen optreden van automobilisten bij een afsluiting onlangs van het Terbregseplein. Wegwerkers werden daar toen zelfs fysiek bedreigd.

Samen met de politie en in overleg met de registratiekamer die toezicht houdt op privacy-aspecten, wordt momenteel nagegaan of het mogelijk is videobeelden te gebruiken om automobilisten ‘op te voeden’ en eventueel te verbaliseren.

“Mede door de uitgebreide voorlichting over de geplande werkzaamheden en eventuele omleidingen in kranten en op Teletekst, namen de agressie en het ongeduld bij wegwerkzaamheden af. Ook het beleid om file-arm te werken heeft daartoe bijgedragen. De laatste tijd nemen de problemen echter weer toe. Bij de werkzaamheden bij het Terbregseplein is de situatie zo geëscaleerd, dat een wegwerker fysiek is bedreigd door een automobilist”, zegt ing. S.P. Berrevoet, hoofd van de dienstkring Delft van Rijkswaterstaat.

Intensiveren

Deze organisatie is van plan de informatieverstrekking aan de automobilist nader te onderzoeken en zo nodig te verbeteren. Ook zal de politie het toezicht bij wegwerkzaamheden intensiveren, maakt W. Visser (coördinator van het bureau verkeerssurveillance van de politie Rotterdam-Rijnmond) duidelijk.

“We zien dat de situatie steeds meer uit de hand loopt. Snelheidsborden worden genegeerd, mensen rijden langs afzettingen tot in het werkvak. In het kader van het project Agressief Rijgedrag is het toezicht bij wegwerkzaamheden al een speerpunt. Mede naar aanleiding van de problemen gaan we het toezicht nog verder verscherpen. In deze regio komt een speciaal SWAB-team van de verkeerspolitie (Samen Werken aan Bereikbaarheid, het plan van Verkeer en Waterstaat om de bereikbaarheid te verbeteren, red.). Het team gaat onder meer toezicht houden op de naleving van de maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden.”

Educatief

Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat of videobewaking bij wegwerkzaamheden mogelijk is.

“We hebben daarmee vooral een educatief doel”, zegt ing. W. Anemaat, hoofd beheer infrastructuur van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland. “Door de automobilisten te tonen welke onveilige situaties zij veroorzaken en ze letterlijk te laten zien dat er ménsen werken aan de weg, hopen we het gedrag te kunnen veranderen. De beelden zouden direct aan de automobilist kunnen worden getoond of bijvoorbeeld in een daarvoor geschikt tv-programma.”

Of er inderdaad videobeelden worden ingezet, wordt later dit jaar duidelijk. Hierover wordt nog overleg gevoerd met zowel de politie als de registratiekamer.

Reageer op dit artikel