nieuws

Verzakte Deventer Wellekade voorlopig voor verkeer gesloten

bouwbreed

De immense verzakking van een deel van de kademuur van de Deventer Welle, de belangrijke verkaarsader die precies tussen de IJssel en het oude stadshart van de Hanzestad loopt, zal voorlopig nog voor flinke problemen zorgen.

De restauratiewerkzaamheden aan de kademuur, die eerder deze week leidden tot de grootscheepse verzakking, zijn volledig stilgelegd. In plaats van door bouwvakkers wordt de bouwplaats aan de IJssel nu bevolkt door verzekeringsexperts.

Die zijn gistermorgen begonnen met het schatten van de schade. De Welle blijft voorlopig nog voor gemotoriseerd verkeer gesloten, tenminste voor veertien dagen. Dat brengt opstoppingen en lastige omleidingsroutes voor het verkeer met zich mee.

Onduidelijk

De gemeenteraad nam het besluit de kademuur te restaureren vorig voorjaar. Toen is 4,5 miljoen beschikbaar gesteld, maar inmiddels moeten de kosten “nogal wat hoger” worden geschat, nog los van de opgetreden verzakking, meldt een gemeentewoordvoerster.

Voor het herstelplan van de kademuur en het maken van het bestek heeft de gemeente vorig jaar het Deventer Ingenieurs- en Adviesbureau Witteveen & Bos ingeschakeld. Het bureau onthoudt zich van elk commentaar en verwijst naar de gemeente.

Onduidelijk blijft dus voorlopig of het plan of de uitvoering te wensen overliet. Het bestek is openbaar aanbesteed, laat de gemeente weten, waarna aannemer Van den Herik uit Sliedrecht de opdracht binnenhaalde, en niet, zoals een gemeentevoorlichter eerder abusievelijk meldde, huisaannemer Eijkelboom uit Apeldoorn. Eijkelboom is wel meteen door de gemeente te hulp geroepen om de verkeersafzettingen te regelen en het fietspad voor zover mogelijk weer op orde te brengen. De restauratiewerkzaamheden beslaan een totale lengte van ruim driehonderd meter. De werkzaamheden duren al bijna een jaar en zijn tot nu toe – op een klein incident na – probleemloos verlopen.

Getracht wordt de schade te beperken of tenminste stabiel te houden door het aanbrengen van ‘kleistoppers’ bij de kademuur en door het laten vollopen van de bouwput. Zo kan het grondwater in bedwang worden gehouden. De aannemer was bij het ter perse gaan van deze editie niet voor commentaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels