nieuws

Vandaag betonmonster brengen, morgen resultaat

bouwbreed

“Snel, veel, digitaal en precies volgens het boekje”, luidt het devies van ir. A. van Casteren, directeur van het Instituut voor Betontechnologie, Advies en Schade-expertise (BAS). Zijn laboratorium is helemaal aangepast aan die gedachte. Wie vandaag een betonmonster brengt, kan morgen de resultaten per e-mail toegestuurd krijgen.

Van Casteren komt uit een familie van transporteurs. “Misschien ben ik daarom geboeid door de logistiek. Ik heb er een hekel aan als iets niet efficiënt verloopt. Ik wil het proces volledig in de hand hebben. Naar mijn mening moet een betonproducent van tevoren precies weten welk resultaat je krijgt. Ik vind dat een controle achteraf overbodig moet zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar beheersing van het proces, geen trial- and-error”, aldus de ondernemer. Van Casteren heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Zijn afstudeerwerk betrof hoogbouw in beton. Hij werkte onder andere bij de Koninklijke IBC in Best. Zes jaar geleden kreeg hij de kans om directeur en grootaandeelhouder te worden van Betontechnisch Adviesbureau Stapels. Dat is in 1978 opgericht door de betondeskundige Stapels, die zich als adviseur aanbood aan fabrikanten van betonproducten. Onder de gedreven leiding van Van Casteren heeft BAS zich ontwikkeld tot een uiterst modern laboratorium voor betononderzoek. “Wij kunnen nu al optische zeefanalyses maken. In de toekomst gaan we ook andere contactloze metingen doen. De vervorming van de trek-, druk- en buigtrekbanken is dan niet meer van invloed op de meting en we hebben ook geen kostbare en kwetsbare extensiemeters meer nodig”, aldus Van Casteren. Met trots laat hij de ruimte zien waar de betonproefkubussen worden bewaard. Ze liggen niet in bakken met water, maar worden continu natgehouden met gedemineraliseerd water uit de nozzles van een sproeisysteem. Op alle proefstukken zit een sticker met een streepjescode. Elk monster krijgt bij binnenkomst direct een digitale code. Alle resultaten worden direct in de computer ingevoerd.

Steekproeven

Sinds enkele maanden is het Instituut voor Betontechnologie, Advies en Schade-expertise gevestigd op het bedrijventerrein Keizersveld in Venray. Van daaruit rijden twee mobiele laboratoria naar bouwplaatsen door het hele land. Zij doen steekproeven bij het storten van vloeren, funderingen en andere betonconstructies. “Als de geleverde betonspecie niet klopt, kunnen we bijsturen. Het gebeurt ook wel eens, dat we een truckmixer terugsturen”, aldus Van Casteren. Hij hecht veel waarde aan de onafhankelijkheid en integriteit van het onderzoek. “Het is in de praktijk moeilijk in beton datgene te krijgen wat men koopt. De vloer is bijvoorbeeld dikwijls een sluitpost. Opdrachtgevers zijn daar vaak slecht op voorbereid. Achteraf komen ze bij ons met de schade. De oorzaak daarvan is meestal een slechte omschrijving in het bestek. De dosering van staalvezels kan bijvoorbeeld een probleem zijn.” Het Instituut BAS heeft nog meer pijlen op zijn boog. “We kunnen ook semi- permanente laboratoria inrichten, bijvoorbeeld voor grote projecten zoals de hogesnelheidslijn. Het komt steeds vaker voor dat we gevraagd worden om het betonstorten te begeleiden”, aldus Van Casteren. Alle bouwpartners zijn in zijn klantenbestand vertegenwoordigd: opdrachtgevers, betonproducenten, vloerenbedrijven, mortelcentrales, aannemers, zand- en grindproducenten, financiers en projectontwikkelaars. Het laboratorium is een kapitaalintensief bedrijf, met een kostbare inrichting. Van Casteren neemt daarom ook afwijkende opdrachten aan om de bezettingsgraad van het laboratorium te vergroten. Het kan gaan om druk-, trek- en buigproeven aan betonstaal, vezels, kunststof of hijsvoorzieningen, maar ook om een test van glazen panelen voor geluidsschermen.

Uitdaging

Van Casteren ziet het begeleiden van fabrikanten van betonproducten als grootste uitdaging. “Wij doen onderzoek, maar werken ook aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Er is bijvoorbeeld een trend naar verdichtingsvrij beton. Dat mengsel is vettiger en taaier, gedraagt zich anders. Je kunt de bovenkant niet direct afwerken, het beton moet een half uur opstijven. De productietechnologen moeten anders leren denken. Verdichtingsvrij beton vertoont nauwelijks ontmenging, bereikt elke plek in de bekisting, je zou ook de bovenzijde kunnen bekisten. We ontwerpen voor elk product een eigen mengsel, vaak is het beton verdichtingsarm in plaats van verdichtingsvrij.” Het liefst adviseert Van Casteren over de complete betonfabriek. Schaalvergroting, automatisering, arbo- vriendelijkheid en een efficiënte productie, dat zijn de sleutelwoorden.

‘Mijn voorkeur gaat uit naar beheersing van het proces’

Reageer op dit artikel