nieuws

Twee Rotterdamse corporaties fuseren

bouwbreed Premium

Wooncorporaties Maasoevers (Hoogvliet/Spijkenisse) en Woonbron (Rotterdam) voeren oriënterende gesprekken over het aangaan van een fusie. De corporaties willen hun slagkracht vergroten bij voorgenomen innovaties. De gefuseerde corporatie beschikt straks over 36.000 woningen. Daarmee wordt het bedrijf de op een na grootste verhuurder van Rotterdam.

“Ik acht de kans 99 procent dat het doorgaat. Of er moet voor de zomer 2000, wanneer de fusie een feit moet zijn, nog iets heel geks gebeuren”, zegt directeur M.G. Kromwijk (Maasoevers). Volgens Kromwijk zal de Rotterdamse huurder profijt hebben van de fusie.

Vernieuwend

Zowel Woonbron als Maasoevers valt op door een vernieuwend programma met oog voor kwaliteit en met aandacht voor speciale doelgroepen als ouderen, lage inkomens en gehandicapten. Beide hopen te profiteren van de instrumenten die de partner in het verleden heeft ontwikkeld. Voorbeelden zijn de servicepas die Woonbron in Delfshaven gebruikt, het buurtbeheerbedrijf en de filosofie van de ‘levensloopbestendige stad’, waarmee Maasoevers in Spijkenisse opereert. “Het gaat niet in de eerste plaats om kostenbesparing. We denken op deze manier meer zaken te kunnen oppakken met snellere en betere resultaten”, onderstreept I.C. Thepass namens de raad van bestuur van Woonbron. Ontslagen zijn volgens hem dan ook niet te verwachten. In totaal zullen in de fusiecorporatie ongeveer vierhonderd mensen werken. Zelfstandige vestigingen houden de verantwoording per buurt. De fusiepartners zeggen verder te willen werken aan een betere wijkdifferentiatie in Rotterdam. Volgens Kromwijk kunnen de fusiepartners door samenwerking beter bewerkstelligen dat “wijken die worden verbeterd een eigen gezicht krijgen”.

Afstemmen

De nauwkeurig gedefinieerde programma’s van beide corporaties kunnen nauwer op elkaar worden afgestemd. Kromwijk: “Door duidelijke, onderscheidende kenmerken en kwaliteiten per buurt wordt de keuzevrijheid voor de huurder groter.” De enorme operatie waaraan Maasoevers in Hoogvliet werkt – vierduizend woningen worden gesloopt en vervangen – is geen reden voor de fusie. Maasoevers zegt die operatie financieel onder controle te hebben, maar de expertise van een fusiepartner kan welkom zijn. In de toekomst zullen mogelijk nog andere partners tot de fusiecorporatie toetreden. Namen worden nog niet genoemd. Ook wordt naar verwachting een holding opgericht waarin een strategische alliantie mogelijk wordt met enkele zelfstandige corporaties op de Zuidvleugel van de Randstad. Volgens het fusiemanifest zal de nieuwe corporatie niet groter worden dan vijftigduizend woningen. Dat achten de fusiepartners veiliger op de Rotterdamse markt, die als tamelijk risicovol te boek staat.

Reageer op dit artikel