nieuws

Tuindersdorp Bergschenhoek bouwt gestaag door

bouwbreed Premium

In vier jaar tijd heeft het Zuid-Hollandse Bergschenhoek zijn inwoneraantal zien groeien van 8000 naar ruim 12.500. Dit aantal stijgt zeker nog tot 22.500. De gemeente bouwt gestaag door, maar ziet tegelijk met angst en beven de gevolgen van een ontoereikende infrastructuur. “Het rijk heeft ons veel beloofd, maar is dat nog niet nagekomen.” Een verhaal over een gemeente die zo graag tuindersdorp wil blijven.

Wethouder A. Offermans, met grondexploitatie in zijn portefeuille, spreekt met aanstekelijk enthousiasme over de ontwikkelingen van Bergschenhoek. Zo is hij er nog steeds trots op dat in 1995 VROM- minister De Boer samen met staatssecretaris Tommel in Bergschenhoek de allereerste Vinex-paal de grond in sloeg. “Wij werden begin jaren negentig met de Vinex geconfronteerd. Zoiets overkomt je. Dan kun je tegenstribbelen en bij de pakken neerzitten, maar je kunt er ook voortvarend mee omgaan.” Bergschenhoek, het tuindersdorp onder de rook van Rotterdam, koos voor het laatste en realiseerde samen met Bouwfonds Vastgoed, Batenburg Vastgoed en Zondag Combinatie, eerst de wijk Bergsche Acker en daarna de locatie Oosteindsche Acker: een woonwijk van zo’n 1500 huizen aan de noordzijde van het dorp. Het is een locatie met een woningdichtheid van 27 huizen per hectare, een getal waar menig gemeentebestuurder jaloers op zal zijn.

Actief

“We hebben”, legt Offermans uit, “direct een actief grondbeleid gevoerd. Daarbij hadden we natuurlijk het geluk dat de grond maar van een paar boeren was. Onderhandelingen lopen dan toch iets soepeler en we hebben er een interessante prijs uitgesleept.” Kuiper Compagnons leverde voor Oosteindsche Akker het stedenbouwkundig plan. Het resultaat is een ruim opgezette woonwijk met veel differentiatie van woningtypen. “We hadden hier onlangs een congres van stedenbouwkundigen. Na een wandeling door de wijk kreeg ik te horen dat het te ruim was, te groot en dus helemaal niet Vinex.” Met de 1500 huizen in de Oosteindsche Akker is de gemeente echter nog lang niet uitgebouwd. Aan de zuidzijde van de kern ligt de Boterpolder, waar ‘Boterdorp Zuidwest’ zal verrijzen. Hiervoor heeft BGSV, bureau voor Stedenbouw Rotterdam, het stedenbouwkundig plan gemaakt. In de eerste fase betekent dit duizend huizen. In de tweede fase, in 2004, komen daar nog eens duizend woningen. En dan is daar nog de aanleg van de hogesnelheidslijn. Aan de westzijde zal de ‘supertrein’ Bergschenhoek passeren. Dit moet gebeuren in een verdiepte tunnelbak. Aan de rand ervan zijn 1750 huizen voorzien. “Het is duidelijk dat de gemeente hierdoor zal veranderen. Maar door steeds te kiezen voor een ruime wijkopzet met veel groen hopen we het oorspronkelijke tuinderskarakter van Bergschenhoek te behouden.”

Import

Dat karakter laat zich volgens Offermans het gemakkelijkst omschrijven met zinnen als “een bloeiend verenigingsleven” en “nog redelijk kleinschalig” of “hier groet iedereen elkaar nog.” In de dorpskern, waar Bergschenhoek winkelt, trekt mevrouw Boer haar schouders op. “Er is heel veel import gekomen”, zegt zij. “En daardoor is het allemaal een stuk anoniemer. Ik ben niet zo blij hoor, met al die woningbouw.” Offermans stelt zich op het standpunt dat je je niet van de buitenwereld kunt afsluiten. “Een belangrijk deel van de opgave is nu eenmaal voor de Rotterdammers. We bouwen voor de regio.” Deze welwillendheid heeft echter een prijs. Zo moet wethouder M. Blijleven van Ruimtelijke Ordening constateren dat het met het nakomen van beloftes door Den Haag droevig is gesteld. Bergschenhoek bouwt voortvarend door, maar de infrastructuur blijft hopeloos achter. Zo is er nog steeds geen verbinding tussen de A16 en A13, is de verdubbeling van de N209 (de weg richting Bleiswijk en de A12) nog niet uitgevoerd en laat ook de N470 op zich wachten. “Daarbij is er ook nog geen Zoro-lijn (Zoetermeer-Rotterdam) en laat de aanleg van de RandstadRail eveneens op zich wachten.” Elke ochtend merkt Bergschenhoek in toenemende mate de gevolgen hiervan. Offermans: “We zijn een forensendorp dus staat het verkeer hier vaak muurvast.”

Voorfinanciering

Binnen de stadsregio wordt de problematiek regelmatig aangekaart. Maar tot nu toe zonder veel succes. Morgen komt gedeputeerde Dekker naar de gemeente: “We zullen wederom duidelijk maken met welke problemen we kampen.” Het stilleggen van de bouw is in de ogen van Blijleven geen reële optie: “We hebben voor de grondaankopen behoorlijk wat voorfinanciering moeten doen en dan snijd je je toch in de vingers.” Wethouder Offermans.

‘Rijk komt beloftes aan welwillende gemeente niet na’

Reageer op dit artikel