nieuws

Tolpoorten entree naar nieuwe infra

bouwbreed

Het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’ gaat zeker niet op voor de vier stadsregio’s in de Randstad waarmee minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat een principeakkoord wil bereiken over het rekeningrijden. Aanvankelijk voelde geen enkele regio voor de tolpoorten als fileverdamper. Maar sinds de bewindsvrouw de medewerking van de regio’s wil kopen met contant geld, hebben zij hun principes razendsnel bijgesteld.

Heel begrijpelijk, het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) laat immers geen enkele speelruimte voor verdergaande aanpassing of vernieuwing van infrastructuur. Nu ligt er ineens een kans hierin te investeren, zonder dat de regio’s er krom voor hoeven te liggen. Het doel heiligt de middelen.

Sinds gisteren is bekend dat ook de regio Rotterdam nadere afspraken met de minister over het rekeningrijden heeft gemaakt. Hiermee is het viertal – Amsterdam, Utrecht en Den Haag – compleet.

Het is echter nog te vroeg om te juichen of – voor een aantal gemeenten – te vroeg om zich zorgen te maken.

De vorstelijke beloning van maximaal 250 miljoen gulden, waarmee minister Netelenbos het nog op te richten Regionaal Mobiliteitsfonds wil voeden, heeft de regio’s naar het overleg doen spoeden. Maar zekerheid over die financiën is er nog allerminst. Het MIT biedt hiervoor geen ruimte. En de mogelijke financiering uit aardgasbaten, zoals minister Zalm van Financiën suggereerde, is niet meer dan een losse flodder.

Netelenbos verbindt verder voorwaarden aan de buidel geld, waarover ze in april meer duidelijkheid wil geven. Ze laat de regio’s weliswaar de vrije keuze voor welke projecten ze het geld willen aanwenden, mits deze passen in het regionale pakket van maatregelen.

Het derde knelpunt betreft het draagvlak onder de diverse regiogemeenten. Niet alle gemeenten reageren even enthousiast op de tolpoorten-als-goudmijntjes. Haaglanden bezit een fors onderliggend wegennet; dat is ideaal is voor sluipverkeer maar fnuikend voor gemeenten die dit gratis wegverkeer moet afvoeren.

Tot slot is het laatste woord aan de Tweede Kamer. Een meerderheid van de liberalen en sociaal-democraten vindt het niet meer dan redelijk dat de opbrengst van het rekeningrijden ten goede komt aan de automobilist.

Dat vindt minister Zalm ook, blijkens zijn voorstel om de opbrengst via de motorrijtuigbelasting terug te laten vloeien. Maar de vrees bestaat dat de zaken te mooi worden voorgesteld en het project het Rijk uiteindelijk te veel geld gaat kosten. Of dat zo is zal over een paar maanden uit de Voorjaarsnota blijken.

Een aantal ministers zit eveneens op het vinkentouw. Ook dat is zeer begrijpelijk. Als Netelenbos bewijst dat medewerking te koop is en suikeroom Zalm heeft nog een appeltje voor de dorst, dan zijn de lunchafspraken snel gemaakt. Geld maakt niet alleen gelukkig, maar ook hongerig.

Reageer op dit artikel