nieuws

Toevoeging natuurvezel kokos aan toplaag maakt sportveld sterker

bouwbreed

Hoewel de gang van zaken met het knollenveld in de Amsterdam Arena anders doet vermoeden, worden met enige regelmaat nieuwe, betere sportvelden ontwikkeld. Na uitvoerige proeven bij het Instituut voor Sportaccommodaties van NOC*NSF, is in Nootdorp het eerste zogeheten natúúrlijk IZO-veld aangelegd.

Mits ontzien in barre omstandigheden zoals strenge vorst en overvloedige regenval – gras blijft immers een natuurproduct – kan volgens de ontwerpers van Grontmij op het veld probleemloos 600 uur worden getraind én gespeeld. Het geheim van de sterkere toplaag zit hem in de gecombineerde toepassing van de natuurvezel kokos en een speciaal grasmengsel. De stabiliteit van een grassportveld kan worden vergroot door het verhogen van het leem- of organisch stofgehalte. Dit gaat echter ten koste van de waterdoorlatendheid. In het natúúrlijk IZO-veld wordt deze ‘tegenstrijdigheid’ ondervangen door kokos toe te voegen aan de toplaag. De graswortels blijken zich goed te hechten aan de natuurvezel, waardoor de zogeheten afschuivingsweerstand wordt vergroot. Geen loslatende zoden dus, zoals in de Arena. Tegelijkertijd bevordert de kokos de waterdoorlatendheid van de grasmat. En ten slotte zijn er, in tegenstelling tot bij de toepassing van kunstvezel, geen milieubezwaren aan het eind van de levenscyclus van de constructie. Aan het grasmengsel zijn naast de bekende ‘sportgrassen’ zoals veldbeemdgras en Engels raaigras, ruwe smele en rietzwenkgras toegevoegd. Met name de laatstgenoemde soort kan goed tegen droogte, waardoor het IZO-veld minder snel hoeft te worden beregend en bij droogte langer intact blijft. De constructie van een natúúrlijk IZO-veld.

Reageer op dit artikel