nieuws

‘Tijdig overleg waterbeheer bouwlocaties scheelt geld’

bouwbreed

“Waterbeheer is een basis om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van een gebied. Als je plannen in een vroeg stadium inbrengt, kan dat zeker kosten besparen.” R. den Engelse van het Hoogheemraadschap West-Brabant verwijst voor het belang van het waterbeheer naar het verleden. “Water is altijd ordenend geweest. Al onze cultuurlandschappen zijn op basis van water ontstaan.”

Het voornemen waterschappen zo vroeg mogelijk bij een locatiekeuze te betrekken, juicht hij dan ook toe. “Je hebt nu gebieden, zoals de Haagse Beemden (bij Breda, red.), waar kwelwater weggepompt moet worden, terwijl de natuur daarbuiten droog staat. Met kunstgrepen kan dat wel worden teruggedraaid, maar erg duurzaam is het niet. Als je plannen in een vroeg stadium inbrengt, werkt dat kostenbesparend, zeker op lange termijn”, is zijn overtuiging.

Waterbeheersplan

Voor een Vinex-locatie bij Teteringen werd het waterschap wel bij het bestemmingsplan ingeschakeld. “Er is nu met de gemeente overleg over hoe het daar waterstaatkundig moet worden ingericht, zodat er zoveel mogelijk water hergebruikt kan worden.”

Den Engelse was dinsdagavond één van de twee sprekers op een voorlichtingsavond in Oudenbosch. Samen met de vijf West-Brabantse waterschappen geeft hij tekst en uitleg over het toekomstige waterbeheersbeleid. Aanleiding is het verschijnen van het tweede Integrale Waterbeheersplan, waarin de doelstellingen van de zes specialisten tot 2004 zijn verwoord. Het plan ligt vanaf 11 februari ter inzage.

Stikstof

“Duurzame watersystemen, dat is een van de missies”, maakte Den Engelse zijn gehoor duidelijk, waarna het waterschap Scheldekwartier de accenten en projecten in zijn 50.000 hectare grote werkgebied opsomde.

Dit waterschap bleek een tiental baggerprojecten op het programma te hebben staan. Daarnaast is de bouw voorzien van twee grote zuiveringsinstallaties, bij Oosterhout en Bath, om aan de stikstofeisen te voldoen. “In ons gebied voldoen nog heel veel monsters niet aan die eisen. Honderd procent ervan.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels