nieuws

Studie naar energie uit getij stormvloedkering

bouwbreed

De provincie Zeeland laat onderzoeken of de getijbeweging in de Oosterschelde kan worden aangewend om energie op te wekken. Turbines of propellers tussen de pijlers van de stormvloedkering zouden mogelijk kunnen worden aangedreven door de kracht van in- en uitstromend water en het verschil tussen eb en vloed.

Gedeputeerde Poppelaars maakt in zijn Energienota, die over enkele maanden moet verschijnen, gewag van de plannen. Tien jaar geleden werd hetzelfde idee nog als onhaalbaar van de hand gewezen. Poppelaars acht het echter de moeite waard opnieuw onderzoek te doen. “De ontwikkelingen op dit gebied gaan ontzettend snel”, verklaart hij. De gedeputeerde verwacht dat een eerste, globaal onderzoek in april of mei is afgerond. Daaruit moet blijken of een diepgaandere studie zin heeft. De organisatie Zevibel, waarin de vissers zijn verenigd, wijst het plan van de hand. De organisatie vreest dat door een getijcentrale de stroomsnelheid in de Oosterschelde verder zal afnemen. Daardoor zouden mosselpercelen onder het slib verdwijnen, net als het geval was door verminderde stroming na de ingebruikname van de stormvloedkering. Ook denkt de organisatie Zevibel dat een extra hindernis in de stormvloedkering de intrek van vis belemmert en een getijcentrale een gevaar vormt voor zeehonden. Gedeputeerde Poppelaars is er echter van overtuigd dat zowel het belang van de visserij als dat van veiligheid en natuur in het onderzoek wordt meegenomen.

Reageer op dit artikel