nieuws

Stal maakt plaats voor woningbouw Akkoord over afkoop varkensboer

bouwbreed

nijmegen – Duizenden stallen van varkensboeren worden gesloopt in ruil voor bouwclaims. De provincie beslist of de nieuwbouwwoning op diezelfde plaats of in een naburige gemeente verrijst. Minister Pronk van Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft overeenstemming bereikt met zijn collega Brinkhorst van Landbouw over het zogenoemde kuub-voor-kuub-beleid. Het kabinet neemt komende vrijdag een besluit.

Het beleid omvat een opkoopregeling voor varkensboeren uit de reconstructiegebieden Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. “We verschaffen de

agrarier binnen enkele weken duidelijkheid. Hij krijgt dan geld of een bouwclaim”, luidt de toelichting van de minister.

Over precieze aantallen wilde Pronk in dit stadium nog geen uitspraak doen. “Vrijdag praat ik verder.”

Eerdere berekeningen van het ministerie van Landbouw gaan uit van zesduizend boeren die stoppen in verband met de strenge mestregels. Volgens Pronk gaat het om “enkele duizenden stallen” en evenveel nieuwbouwwoningen. “Het is de bedoeling ongeveer een op een uit te komen.”

Het aantal kubieke meters stal dat wordt ingeleverd, valt daarmee een stuk hoger uit dan het aantal kubieke meters huis dat daarvoor in de plaats wordt teruggebouwd.

Op deze manier ontstaat weer ruimte voor woningbouw in het buitengebied. Het tot nu toe gevoerde restrictieve beleid maakte het onmogelijk nog bij te bouwen in kleine kernen op het platteland. Pronk is echter tevreden en benadrukt dat de plek toch al was bebouwd.

Sloop

De regeling gaat in alle gevallen uit van sloop van de bestaande stallen. Voor een deel komt op die kavel een nieuwe woning. Voor een ander deel zal een huis in de buurt worden gebouwd. De minister wil de beslissingsbevoegdheid voor de ruimtelijke invulling bij de provincie leggen. Ook Welstand is een flinke vinger in de pap toebedacht, want de nieuwbouw moet wel passen in de bestaande omgeving.

Het Rijk is goedkoop uit, want de boer wordt betaald met de waardevermeerdering van grond door deze als bouwgrond te bestempelen. Een recht dat aan het Rijk is voorbehouden. Pronk liet ook al doorschemeren dat het gaat om een open-einderegeling. “Slaat dat aan, dan kunnen we de regeling ook toepassen bij andere verloederde stallen of verschijnselen die het landschap ontsieren.”

Reageer op dit artikel