nieuws

Staatssecretaris Remkes houdt poot stijf over huurbeleid

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting houdt vast aan een maximale huurstijging dit jaar van 4,25 procent.

Vandaag praat hij nog één keer met het kabinet en uiterlijk volgende week valt de definitieve beslissing.

Het debat met de Tweede Kamer gisteren liep met een sisser af.

Aanleiding voor het conflict met het parlement vormt de motie van D66-Kamerlid Van ’t Riet. Zij gaat uit van een maximale huurstijging van 2,2 procent. Remkes verwacht schadeclaims van corporaties bij uitvoering van dat voorstel.

Gisteren diende Van ’t Riet een nieuwe motie in waarin gevraagd wordt de vorige alsnog uit te voeren. Met daarbij de handreiking met een “materieel vergelijkbaar voorstel” te komen. De motie is medeondertekend door PvdA, GroenLinks, SP en RPF en kan daarmee rekenen op een Kamermeerderheid.

Staatssecretaris Remkes ontraadde de motie niet, maar waarschuwde niet te optimistisch te zijn over alternatieven. “De ruimte is niet groot.” Omdat de Kamer er al rekening meehoudt dat zij bakzeil haalt, dienden dezelfde partijen nog een tweede motie in. Deze behelst een reparatie van de huursubsidiewet zodat de koopkracht van de huurders die daar recht op hebben, gelijk blijft.

Remkes heeft toegezegd de wet voor dit jaar op dat punt aan te willen passen. Alleen GroenLinks dreigde de staatssecretaris met een motie van wantrouwen.

De staatssecretaris vroeg de Kamer 2000 als een tussenjaar te willen beschouwen. Het ministerie werkt hard aan een evaluatie van de verzelfstandiging van de corporaties. In kaart wordt gebracht wat de financiële positie is van de corporaties in relatie met het verkoopbeleid, het investeringsbeleid en de sociale taakstelling. Remkes verwacht op basis van die cijfers en in overleg met de sector vanaf 2001 tot lagere huurstijgingen te komen.

Op pagina 2: Claim corporaties niet onrealistisch bij beperking huurverhoging.

Reageer op dit artikel