nieuws

Sigaar uit eigen doos?

bouwbreed

De nieuwe Regeling Groenprojecten bevat een op het eerste oog aantrekkelijke faciliteit ten behoeve van duurzaam bouwen. Er zit echter een gemeen addertje onder het gras.

De betrokken ministeries zijn erg enthousiast over de aanpassingen. En een eerste blik op de nieuwe regeling levert inderdaad een aantal positieve wijzigingen op. Zo is het aantal basiseisen voor een duurzame woning sterk verminderd. Dat scheelt in de investeringssom, zou de potentiële koper van een duurzame woning op het eerste gezicht denken. Er zit echter een gemeen addertje onder het gras. Een groot deel van de verdwenen basiseisen blijkt namelijk te zijn overgeheveld naar de keuze-eisen. En op grond van de nieuwe regeling moeten nu 150 keuzepunten worden behaald in plaats van 60 keuzepunten. Dit heeft tot gevolg dat maatregelen die voorheen verplicht waren nu “optioneel verplicht” zijn geworden. Ten opzichte van de Maatlat 1996 is derhalve feitelijk weinig veranderd. De benodigde extra investeringen in de verschillende technische vereisten zullen voor de potentiële koper van een duurzame woning niet minder zijn.

De financiële voordelen voor de potentiële koper van een duurzame woning blijven echter ook binnen de nieuwe regeling onduidelijk. Onderstaand overzicht voorziet in een cijfermatig overzicht van de mogelijkheden binnen de nieuwe regeling.

Stel dat een potentiële koper van een duurzame woning gebruik wenst te maken van een maximale groene financiering. De groene hypotheek ten aanzien van zijn duurzame woning bedraagt derhalve maximaal 75.000 gulden Dankzij de fiscaal vriendelijke faciliteit van het groen beleggen kan de financiering worden geregeld vanuit een groenfonds. Hierdoor ontstaat een rente-voordeel van twee procent. Het jaarlijkse rentevoordeel over de groene hypotheek bedraagt per jaar dus bruto vijftienhonderd gulden. Over de totale (maximale) periode van dertig jaar wordt derhalve een bruto financieringsvoordeel behaald van totaal 45.000 gulden.

Indien de potentiële koper de financieringsrente van de woning in aftrek kan brengen van zijn belastbaar inkomen, wordt dit voordeel echter beperkt. Uitgaande van een gemiddelde belastingdruk van vijftig procent bedraagt het totale netto financieringsvoordeel van de groene hypotheek 22.500 gulden. De netto contante waarde van dit bedrag kan de potentiële koper aanwenden om te voldoen aan de basiseisen en keuze-eisen van de Maatlat duurzaam bouwen 1999.

Investering

De investering in de duurzame woning vindt echter plaats tegen de huidige geldwaarden. Het rentevoordeel dat in de komende dertig jaar wordt genoten moet dan ook worden omgerekend naar de totale waarde van vandaag de dag. Op basis van een rekenrente van vijf procent bedraagt de contante waarde van het totale jaarlijkse netto financieringsvoordeel ruim twaalfduizend gulden.

Het uiteindelijk beschikbare investeringsbedrag blijkt nu ineens niet hoog, zeker niet indien men de kosten van de eisen van de Maatlat overziet. Een enkele zonneboiler brengt bijvoorbeeld slechts vijf keuzepunten op. Een totaal van 150 keuzepunten lijkt derhalve een flinke extra investering te vergen. Of de potentiële koper zich na deze eenvoudige berekening omwille van het financieel voordeel nog een duurzame woning wenst, valt dan ook te bezien.

Sigaar

De recente wijzigingen in de Regeling Groenprojecten bieden onmiskenbaar meer flexibiliteit bij de bouw van een duurzame woning: er kan immers worden gekozen tussen meer keuze-eisen. Het enthousiasme van de betrokken Ministeries over de faciliteit van het duurzaam bouwen lijkt echter wat overdreven. De verhoging van het aantal verplichte keuzepunten brengt nauwelijks verandering in de hoogte van de benodigde investering. Het voordeel van de faciliteit weegt niet op tegen de extra investeringen in een duurzame woning. Buiten het voordeel van milieuvriendelijk investeren lijkt de faciliteit dan ook een sigaar uit eigen doos.

Mr P. Parlevliet, H. Reijnen, Arthur Andersen Belastingadviseurs, Rotterdam, telefoon (010) 8801547.

Dit is het tweede en laatste deel van een financieel-juridische analyse van duurzaam bouwen. Het eerste deel verscheen in de Cobouw van 27 januari.

Reageer op dit artikel